ė reikšmė

ė sinonimai

Kas yra ė? 1 ė devinta abėcėlės raidė, vartojama žymėti priešakinės eilės vidutinio pakilimo uždaram ilgam (kirčiuotam ir nekirčiuotam) balsiui (ė́džios, ė́sti, ė́dė, tė́vas, dė̃dė, katė̃, vėgėlė̃, katė̃s, ė̃s, dė̃s, ėjaũ, pàėmė, sãkė, lẽpšės).
2 ė̃ conj. o (priešinamiesiems santykiams reikšti): Aš žinau, ė̃ tu nežinai Ds. Aš tau sakiau nueit, ė̃ tu vis neklausai Ds. Rado gaidys pupą, ė̃ višta žirnį (ps.) Švnč. Tėvui katilas, ė̃ vaikam pinigai VoL368. Tu bagotas, ė aš biedna LTR(Tvr, Vj). Par tėvulį augau kai darže roželė, ė par tave, berniokeli, kai balta drobelė LTR(Tvr). Visi rėkė: geras žmogus; ė jo esama paskutinio Gmž. Toj juokias, toj vaitoja, ė toj niekus klieda A.Baran. Daug turi darbų, ė sveikata nelabai kokia A.Baran.
3 ė̃ prt., ė́ 1. nors, bent: Duõ (duok) gi ė̃ vieną! OG449. Perkel (perkelk) mane kad ne rankom, ė̃ pagaliais Tvr. Kūmut sesut, pavež mano ė vieną kojelę Prng. Per langą maž išeisme ė su dūšiom (gyvi) Plš. 2. veiksmo intensyvumui pabrėžti: Paūžėm kad ė́ Jnšk. Ė̃ čia pustymas! Ds. 3. o (klausimams arba atsakymams sustiprinti): Ė ką tu žinai? Sl. Ė̃ kas tau bėda? OG449. Ė̃ gal tu žinai, kada mirsi? – Ė̃ kol aš nežinosiu? VoL370. Kas ten šlama? – Ė vėjo papūstas lapelis A.Baran.
4 ė̃ interj., ė́ 1. ei (šaukiant): Ė̃, eik čionai! Rm. Ė́, palauk! Gs. 2. pajuokiant: Ė̃, ir nepataikei! Kt. Neina jam šokt – ė̃! Jnšk. 3. prieštaraujant, nepritariant: Ė́, aš bra šitaip nenoriu Š.

nors, bent

Ė ir ė – „E“ raidės pagrindo rašmuo su diakritiniu ženklu tašku. Devintoji lietuvių abėcėlės raidė. Pirmą kartą pavartota 1653 m. D. Kleino gramatikoje.

Be lietuvių (ir žemaičių) kalbos ši raidė naudojama tik šajenų kalboje ir vokiečių kalbos Kelšo tarmėje. Raidė taip pat naudojama transliteruojant kirilicos raidę Э.

ė žodžių junginiai

  • dėž(ut)ė, indas, m.e
  • 1 tūkstantmetis pr. m. e., 2 tūkstantmetis pr. m. e., Brother E, E Nomine, E numeris, E skaičius, E.ON, Ford E-Serija, I amžius pr. m. e., II amžius pr. m. e., III amžius pr. m. e., IV amžius pr. m. e., IX amžius pr. m. e., Itch-E and Scratch-E, N.E.O., Ransom E. Olds, Skaičius e, V amžius pr. m. e., VI amžius pr. m. e., VII amžius pr. m. e., VIII amžius pr. m. e., Vitaminas E, X amžius pr. m. e., XIII Europos futbolo čempionato atranka/E grupė
Ar žinai, ką reiškia žodis ėbeliauti? Visi terminai iš raidės Ė.
Draugai
Vertimas internete