ėdis reikšmė

Kas yra ėdis? ė̃dis sm. (2) [K] 1. Vrn, Švnč, Arm ėdesys, pašaras: Kai ė̃dis geras, nei girdyti nereikia [karvių] Sv. Jei geras ė̃dis, tai ir kiaulės riebios Lp. Da te kiek kišė snukį, taip visas ė̃dis stovi Mlt. Šituo ėdžiù nebus riebus gyvulys Ds. Tą patį ėdį ėda, ė vienas riebus, kitas kūdas Sdk. Ėdis ėjo per abi nosi ir prusną laukan J.Jabl. Kai dobilus ėmėm sėti, tai dabar daugiau ė̃džių turim Š. ^ Kiaulė ėdį iš tolo suuodžia LTR(Srj). ║ kiek suėdama; vienkartinė ėdesio norma: Kad lengvesnis rastumės ant išbėgimo, [liūtas] cielą ėdį išvem P. 2. žr. ėdimas 1: Ana ant ėdžio tai nelabai, ale ant gėrimo, tai kaip pragaras Ds. Jau karvė sena, bedantė, sunki an ė̃džio Prng. 3. ėdrumas: Kiaulei neduokit pupų: užkerta ė̃dį Dg. Arklys lig šešiem metam yra nepilno ėdžio Kur. 4. žr. ėdesys 2: Vaikas prie ė̃džio kap gyvulys puolasi Lš. 5. SD75,283, Kv valgis: Pas anus prastas ė̃dis Vkš. Tokiu ėdžiù ilgai nedirbsi Lkž. Šeimyna skundas, kad prasti ė̃džiai Yl. Po burną išmausime, kad ėdis sklandžiau eitų LzP. ^ Koks ė̃dis, toks ir darbas Vvr. Muno dienos, muno ė̃džiai, mun nėkas nebrūpa Šts. 6. valgymas: Koks ė̃dis gavėnio[je] J. Prie ė̃džio loznas, lepnas senis, t. y. maž tevalgo J. Per dienas stenėdami serga, o prie ėdžio visi sveiki LzP. 7. ėdimas, skaudėjimas: Man užejo dantų ė̃dis Kltn. 8. M, BŽ605 skorbutas. 9. menk. burna: Šnapšė ė̃dį atdaro Šts.

1. ėdesys, pašaras 2. kiek suėdama vienkartinė ėdesio norma 3. ėdrumas 4. valgis 5. valgymas 6. ėdimas, skaudėjimas 7. burna

Ar žinai, ką reiškia žodis ėdišas? Visi terminai iš raidės Ė.
Draugai
Vertimas internete