kabalda reikšmė

Kas yra kabalda? 1 kabálda scom. (1) 1. J kas eina iš lėto šlubuodamas, kabalduodamas, šlubis, netikėlis: Kabálda – šlubis, kurs iš reto eina Kp. O tai kabálda – nepasivelka Mlt. Toks kabálda arklys, bjauru žiūrėt, kaip bėga Ds. Tokį kabáldą pasikinkęs kur tau palėks: tik eidine jam varytis Jnšk. Kabálda eidamas per slenkstį sugriuvo Ktk. Iš jo tikras kabálda: kur ėjo – užkliuvo, nuvertė, sudaužė Ds. Išsisukė kažkur senis koją ir liko kabálda Kp. 2. išklibęs, senas daiktas, griozdas: Toks kabálda stalasnėra kur padėt Šmn. Ratai seni, sulūžę – visai kabáldos Bsg.
2 kãbalda adv. šuoliais: Arklys kãbalda bėga Ln. Kai užkaĩlijo (suragino) kumelpalaikę, tai ta pradėjo kãbalda nešt (nelygiais šuoliais bėgti) Iš. Dar nepradėjo arklys nė kãbalda bėgt, o jis plumpt Srv. Kabalda joti geriau negu risčios – ne taip krato Ssk.

1. kas eina iš lėto šlubuodamas, kabalduodamas, šlubis, netikėlis 2. išklibęs, senas daiktas, griozdas 3. šuoliais

Ar žinai, ką reiškia žodis kabaldai? Visi terminai iš raidės K.
Draugai
Vertimas internete