šabas reikšmė

šabas sinonimai

Kas yra šabas? 1 šãbas (žydų šabas, šabes, hb. šabbath) sm. (2) NdŽ, KŽ, Pš, Vžns; RtŽ, M, L, LL244, Rtr žydų šeštadienio šventė: Nieko negausi pirkt: žydam šabas Lnkv. Anims (žydams) reik kartais an kokių šãbų žuvies Plng. Aš įėjau karčemon – žydai per šabą visi pražuvę, tuščia BsPII93(Šl). Prie manę turėsi dvi šventi: šãbą ir nedėldienę Jrk63. ^ Labas! – Ryt bus žydų šabas TDrI28(Prnv).
2 šabàs (plg. 1 šabas) interj., šabãs galas, po visko, baigta: Jau šabàs, par vėlu, važiuok atgal Lnkv. Priejo, tikt kilst kilst vieną, kitą galą – ir šabàs, nė iš vietos nejuda Užv. Vasarą visko yr, žiemą šabãs (nieko nėra) Drs.

1. žydų šeštadienio šventė 2. galas, po visko, baigta

šãbas [jidiš k. šabes < hebr. šabbat — ramybė], septintoji judėjų savaitės diena (šeštadienis), prasidedanti penktadienio vakare ir trunkanti iki saulės nusileidimo šeštadienį; Δ skirtas ilsėtis ir Jahvei garbinti.

Šabas (hebr. שבת, šabbāt, „poilsis“) – judėjų kassavaitinė šventė, prasidedanti penktadienio saulėlydžio metu ir pasibaigianti šeštadienio vakare (tradiciškai – kai danguje pamatomos 3 žvaigždės). Pagal Tanachą šabas turi tris tikslus:

  1. Priminti izraeliečiams, kad Dievas per šešias dienas sukūrė visatą, o septintąją dieną ilsėjosi.
  2. Priminti izraeliečiams, kad Dievas juos išvedė iš Egipto vergovės.
  3. Priminti izraeliečiams, apie Dievo pažadėtus Mesijo laikus ir juos per šabą pajusti.

Šabo metu judėjams draudžiama dirbti, kurti ugnį maisto gaminimui ar net toli keliauti iš savo namų. Talmude surašyti 39 darbai, kuriuos rabinai draudžia dirbti per šabą. Mozės laikais už darbą šabo metu buvo skiriama mirties bausmė – užmėtymas akmenimis.

Ar žinai, ką reiškia žodis šabasas? Visi terminai iš raidės Š.
Draugai
Vertimas internete