tabalai reikšmė

Kas yra tabalai? 1 tabalaĩ sm. pl. (3b) 1. MLTEIII459, DŽ1 mušamasis lietuvių liaudies muzikos instrumentas iš pakabintų lentelių: Kanklės, birbynės, tabalai, daudytės – nežinomų liaudies meistrų sukurti lietuvių liaudies muzikos instrumentai sp. Muša tabalus vyrai dviem brūkliais rš. Tabalais buvo signalizuojama, kai kada pritariama šokiui LTEXI51. 2. žr. tabalas 2: Kitos linksmybės jaunuomenės, apei kurias jau didumą minavojau, buvo ritinis, pilynė, suopynė, stutės, tabalai S.Dauk. ◊ tãbalus mùšti NdŽ šokti tokį šokį ar žaisti tokį žaidimą: Prieteliai gulusys aslo[je] naujosios trobos turėjo tabalus mušti S.Dauk. Zuikis voverės tabalus muša MitIII262.
2 tabalái interj. DŽ, NdŽ, KŽ, tabalaĩ NdŽ, Plt, Slnt; M ppr. kartojant 1. DŽ, NdŽ nusakomas tabalavimas, maskatavimas: Lopšys tabalái tabalái tabaluoja Škn. Pririšti pagaliai tabalái tabalái į rinkį Krš. Parvažiuoja, tabalái tabalái prie ratų prikabytas [pagalys] i roploja Krs. Škurliai ant toros tabalaĩ tabalaĩ Ll. Ant rankų tik tabalaĩ raukinukai Užv. Šerdesninkas aple rietus tabalaĩ tabalaĩ, tabalaĩ tabalaĩ Jdr. Tabalái tabalái uodega ir kojom – ir perplaukė per Nemuną Prn. 2. NdŽ, Vb, Lp, Dglš nusakomas bėgiojimas, lakstymas, bėgimas: O ta (kumelaitė) tik vitinks! tabalai tabalai uodegą pakėlusi su tuo velniu (traukiniu) lenktynių rš. Kumelys iššoko per vartus ir tabalái tabalái laukais Vlk. Šis tujau į arklininką, an kumelės plykt, i tabalai tabalai Plt. Tabalaĩ tabalaĩ iš vienos trobalės į antrą KlvrŽ. Katinas tiktai kapt už uodegos, tas šernas tabalai bėgti S.Dauk. 3. Kal, Žg nusakomas virtimas: Tabalái ir pavirto NdŽ. Antai vienas tabalaĩ į pelkę, i apvirto Dr. 4. nusakomas ritimasis: Buvo pašalusi; aš bežiopsodamas su savo klumpiais šliūkšt paslydau … tabalai tabalai, bir bir nu skardžio rietėjau M.Valanč. 5. nusakomas nešimas: Tabalái tabalái ir ištabalavo viską Ds. Su tais vaikais vienur tabalaĩ, kitur tabalaĩ Kv. ◊ jetỹ tabalái nusistebėjimui reikšti: A jetỹ tabalái! kad puikus tabokas! M.Unt.

1. mušamasis lietuvių liaudies muzikos instrumentas iš pakabintų lentelių 2. šokti tokį šokį ar žaisti tokį žaidimą

Ar žinai, ką reiškia žodis tabalai makalai? Visi terminai iš raidės T.
Draugai
Vertimas internete