zakristija reikšmė

Kas yra zakristija? zakristijà (l. zakrystja) sf. (2) FrnW, DŽ, NdŽ, TŽŽ, zakrìstija (1) OZ64, NdŽ, KŽ, LzŽ, Tlž; Q127, N, K, M, LL306, Rtr, LE XXXV22 kambarys bažnyčioje kulto reikmenims laikyti ir apeigoms pasirengti: Pilna zakristijà tų bobų, liš vienos bobos Lz. Gali ateit į zakrìstiją – kunigas ema Tlž. Int zakristìją prieš Kūčias nueini plotkelių Brš. Važiuodavo kiton pusėn bažnyčios, pro zakristìją, pro kitas duris Rk. ◊ šuñs zakristijà pastalė: Nuleido, matai, ji man akeles žemyn, Marija Magdalena švenčiausioji, ir žiūri šuns zakristijon J.Balt.

1. kambarys bažnyčioje kulto reikmenims laikyti ir apeigoms pasirengti 2. pastalė

zakristijà [lot. sacristia < sacer — šventas], katalikų bažnyčios spec. patalpa kulto reikmenims laikyti ir apeigoms pasirengti.

Zakristija (viduramž. lot. Sacrista) – vakarų krikščionių šventovių patalpa, kurioje laikomi svarbūs liturginiai reikmenys, nešventintos ostijos, taurės, liturginiai drabužiai. Zakristija dažniausiai įrengiama šalia presbiterijos ir sujungta su ja.

Zakristija yra patalpa, kurioje kunigas, ministrantai rengiasi pamaldoms: persirengia, ruošiasi, susikaupia maldai.

Zakristijoje padeda patarnautojai ir zakristijonas. Rytų bažnyčiose ikonostase nuo kitų bažnytinių patalpų yra atitverta altoriaus erdvė, kurioje rengiamasi pamaldomis. Atskiros zakristijos nėra.

Ar žinai, ką reiškia žodis zakristijinis? Visi terminai iš raidės Z.
Draugai
Vertimas internete