ta ta ta reikšmė

Kas yra ta ta ta? ta ta tà interj. kartojant 1. plepėjimui nusakyti: Ta ta tà, ta ta tà – tas toks, tas toks Mšk. 2. mušimo garsui, taukšėjimui nusakyti: Gins tą arklį, toks ruilis bėgs įkinkytas, ta ta tà, ta ta tà, nu veizėk, iškuls Akm. Spragilai klojime vienodai tvaksi: ta ta ta, ta ta ta rš. 3. plojimui rankomis nusakyti: Ta ta ta, ta ta ta, ta ta ta tatučių, išvirs mama kruopučių, didelių nemažų LLDI110(Antz).

Ką reiškia žodis ta ta tak? Visi terminai iš raidės T.