zakrastijonas reikšmė

Kas yra zakrastijonas? zakrastijõnas sm. (2) K.Būg, NdŽ, KŽ, Akm, Sd žr. zakristijonas: Pirmu kalbės [poterius] zakrastijõnas, tu šep šep lūpas krutink Krš. Koks pastoja a vargonykas, a zakrastijõnas – [būdavo,] prabagotėja baisiausia Mžš. Tas zakrastijõnas ten tus kalėdaičius padės Sd. Tarnavo zakrastijonù ir bernu kartu vis tam kunigu[i] Sb. Lengviausias darbas tai zakrastijõno: stovi i deginėja žvakeles Ps. Zakrastijõnas nebdagio[ja] žvakių, eina stogus dengdamas DūnŽ.

Ką reiškia žodis zakrastijonauti? Visi terminai iš raidės Z.