abinėti reikšmė

Kas yra abinėti? abinė́ti, -ė́ja, -ė́jo intr. atsidėjus dirbti (siūti, skaityti ir pan.): Ar ilgai ten abinė́si – akis pagadinsi Trk. Parsineš visokių tų kningų ir abinė́[ja] lig pusnakties Trk.

Ką reiškia žodis abipus? Visi terminai iš raidės A.