akis reikšmė

Kas yra akis? 1. regėjimo organas 2. sugebėjimas matyti, matymas, regėjimas 3. požiūris 4. regėjimo atmintis 5. sugebėjimas pataikyti 6. žvilgsnis 7. akivaizdoje 8. smalsiai žvalgytis 9. nertinė tinklo skylė 10. mezginio kilpa 11. nyčių kilpa, skylė 12. kilpa kiškiams, lapėms ir kitiems žvėreliams gaudyli 13. lede prakirsta nedidelė skylė arba visai neužšalusi vieta, aketė 14. liūne kiaura vieta pelkių ar baigiančių užaugti ežerų nedidelis vandens plotas 15. iš gilumos prasimušęs šaltinis, akivaras 16. žaizdos skylė, fistula 17. bičių korio skylutė medui dėti ar perams auginti 18. akyto daikto tuštumėlė 19. bulvės duobutė, iš kurios išauga diegas, akutė, akelė 20. paruošta sėklai bulvės puselė 21. augalo spurgas, pumpurėlis, iš kurio išauga šakutė 22. viršutiniame girnų akmenyje skylė 23. skylė jaujos krosnies kaktoje dūmams išeiti 24. ištirpusių riebalų lasas">lašas virale 25. prie rėtelio lankų sukryžiavimo tam tikra vytelių ar plėšų žvaigždė spyreliams sudėti, pačiam pynimui pagražinti 26. povo plunksnų žvilgančios vietos 27. žiedo praplatinimas su kokiu nors pagražinimu arba be jo 28. šukų, karūnų, taurių ir kitų tokių daiktų įstatytas stiklinis ar akmeninis grūdelis 29. žaidžiamų kaulelių taškas 30. žaidžiamų kortų vertės ženklas ir skaičius 31. toks kortų žaidimas iš pinigų, dvidešimt vienas 32. bato metalinė įstatoma skylelė raiščiams varstyti 33. skylelė dirže ar guminio apsiausto pažastyje 34. skylutė burėje 35. adatos ąsa, bulia 36. važiuojamo ar kito kokio prietaiso šviesa, lemputė 37. laikrodininko didinamasis stiklas, dedamas prie akies 38. būti matomoje vietoje 39. gėdinti 40. piktai žiūrėti 41. piktai pažiūrėti 42. baisu pasidarė 43. girtas 44. įsižiūrėti 45. ima verksmas 46. miegus blaškyti, busti 47. padėti suprasti 48. aišku, suprantama pasidarė 49. į mokslus išleisti 50. gėdintis 51. susijaudinęs ir skubėdamas 52. gėdą pasidaryti 53. gėdą padaryti 54. padaryti bjaurų įspūdį 55. žemyn žiūrėti 56. išmokyti 57. nukreiptas žvilgsnis 58. užmigti 59. įžūliai prikaišioti, užsipulti 60. meluoti, norint apgauti apgaudinėti, apsukti 61. apgauti 62. būti pavydu 63. atidžiai įsižiūrėti 64. žiūrint negauti 65. įgristi 66. bematant, greitai 67. labai didžiai 68. bematant 69. pasigrožėti 70. gėrintis nužvelgti 71. įdėmiai žiūrėti 72. vienas prieš kitą 73. į akistatą 74. čia pat esant, girdint 75. pasidairyti, pasižvalgyti 76. smarkiai užsipulti 77. gėda, sarmata darosi 78. gėdintis, rausti 79. mokytas 80. pažiūrėti 81. atsimerkti 82. išeiti trumpam 83. užsipulti 84. prasilavinti 85. sutelkti dėmesį, domėtis 86. skersakiuoti, pykti 87. peržvelgti 88. labai sunku, nepatogu 89. labai sunku 90. norisi miego 91. sulysęs, sublogęs 92. būti labai priekabiam 93. akimi duoti ženklą 94. akimis duoti vienas kitam ženklą 95. mirti 96. žvilgtelėti, pažvelgti 97. su malonumu pažvelgti 98. žvilgtelėti 99. bematant, greitai, tuojau 100. tiesiai, nosies tiesumu 101. akimirksniu 102. meluoti, norint apgauti apgaudinėti 103. žvilgčioti 104. žiūrėti 105. žvelgti 106. pasigerti 107. nugirdyti 108. nusigerti 109. palaidoti 110. su nuostaba, atidžiai 111. labai skubėdamas 112. bus sarmata 113. viliojamai žvilgčioti 114. ant nuomonės 115. stebintis 116. labai nustebti 117. smalsiai žiūrėti 118. visai neateiti, vengti 119. trumpam ateiti, pasirodyti 120. labai gražu 121. nukreipti žvilgsnį, atidžiai įsižiūrėti 122. būti prie mirštančio, numarinti 123. dvėsti 124. neklausyti, prieštarauti 125. nustebti 126. gėda darosi 127. į ką žvilgčioti 128. grožėtis 129. nudžiuginti, nustebinti 130. pasiskaninti 131. pasidaro linksmiau 132. stebintis, įtemtai 133. prailgo laukti 134. kreipti žvilgsnį, patikti 135. būti numačius 136. būti blogos nuomonės, pykti 137. būti geros nuomonės, prijausti kam 138. kaip tu man, taip aš tau 139. sekti žvilgsniu, kreipti žvilgsnį 140. įdėmiai, skvarbiai žiūrėti 141. žvalgytis, dėbčioti, maivytis 142. gintis 143. nuo ašarų apakti 144. labai supykti 145. įžūliai, akiplėšiškai 146. labai garsiai 147. sunkiai 148. žavėti, kreipti žvilgsnį 149. norėti miego 150. negera darosi , svaigsta galva 151. žiūrint ilgai laukti 152. įsigerti 153. matomoje vietoje, akivaizdoje, prieš akis 154. tik dviese 155. galėti burti 156. netoli, šalia 157. žvairai ir piktai 158. būti prastos nuomonės 159. kad kiti matytų, pasirodyti žmonėms 160. dieną, dienos metu, šviesoje 161. nesigėdi 162. drąsus, akiplėša 163. prijausti 164. nesigėdyti, drįsti 165. patinka 166. akivaizdon 167. miegoti, saldžiai miegoti, numigti 168. tiesiog, stačiai, nesivaržant sakyti 169. atkreipti dėmesį 170. atvirai, stačiai pasakyti 171. lįsti su prašymais 172. stačiai pasakyti 173. priekabių ieškoti, imti peštis 174. miegoti, numigti 175. primygtinai rodyti, siūlyti 176. patikti 177. apgaudinėti, meluoti 178. nenorėti matyti 179. rodytis kam, stengtis atkreipti kieno dėmesį 180. išjuokti prie kitų 181. miegoti 182. stačiai, nesivaržant sakyti 183. nekreipti dėmesio 184. būti arti ko, grėsti 185. labai, labai daug 186. iš akivaizdos 187. pažvelgus, iš pasižiūrėjimo 188. labai panašus 189. kas darbo 190. pakeisti savo nuomonę apie ką 191. šnairomis 192. sakoma, labai sarmatinantis 193. kur pakliūva, bet kur 194. labai daug 195. kaip akys rodo 196. viską atimti 197. akiplėšiškai, nieko nepaisant 198. bematant, kaipmat 199. matant 200. labai daug, užtektinai 201. užtenka, pakankamai 202. akivaizdoje, matoma vieta 203. dideli norai 204. galintis burti 205. akyse, akivaizdoje 206. kitiems matant 207. priešais, ateityje 208. priekyje 209. pro šalį 210. stebėtis 211. būti atidžiam, pastabiam 212. ničnieko, visai ne 213. nesigėdyti 214. labiau apsišvietęs, daugiau pasaulio matęs 215. visai nemiegojęs 216. priešais, į priekį, priekyje 217. nesant, nedalyvaujant nematant 218. menkas žiburėlis

akis sinonimai

akis junginiai

  • akis badantis, akis muilinti, akis už akį, akis į akį, gera akis, išplėsti akis, išvirkščia akis, kas atveria akis, kates akis, katės akis, krintantis į akis, nekrentantis į akis, nubėgusi akis, plika akis, pūsti miglą į akis, užrišti akis, įbesti akis, įsmeigęs akis, žiedo akis
  • Akis (Alytaus r.), Akis (Kaišiadorių r.), Akis (Trakų r.), Akis (Varėnos r.), Akis (Vilniaus m.), Akis (Vilniaus r.), Akis (ežeras), Akis (mitologija), Akis (reikšmės), Akis (Švenčionių r., Magūnų sen.), Akis (Švenčionių r., Pabradės sen.), Akis už akį, Horo akis, Ūlos akis, Žmogaus akis
Ką reiškia žodis akisopas? Visi terminai iš raidės A.