sekti reikšmė

Kas yra sekti? 1. eiti, vyktipaskos, pridurmais 2. būti, vykti tuojau po ko nors 3. išplaukti, aiškėti 4. einant pėdsakais, tyrinėti, stengtis surasti kieno ėjimo kryptį 5. stebėti judantį daiktą 6. stebėti kieno nors veikimą, norint ką išsiaiškinti 7. domėtis dalyko eiga, būkle 8. laikytis orientyro, vadovautis kokiais požymiais, einant kur, ieškant ko 9. rasti, atpažinti 10. suvokti, susigaudyti 11. daryti, elgtis panašiai kaip kitas 12. remtis, vadovautis, laikytis 13. būti panašiam, atsigimti 14. panašiai vykti, atitikti 15. būti priklausomam nuo ko, lemiamam ko 16. atlikti, vykdyti 17. prižiūrėti, saugoti 18. pasakoti 19. būti galima, galėti 20. priderėti, reikėti 21. turėti sėkmę, gerai vyktis, eitis 22. nieko nedaro LKT206 Kap tau, Mare, sekasis Žž Tikrai nežinau, kap su darbais se ksis Kt Tik vėlai atsikelk, ir nesi seka Dkš Viena duktė mokslą ejo, ne sekės LKT123 Ka ans ejo į mokslą, anam se kės Kal Jam kalbos mokytis se kėsis LKT183 Matematikos iš tiesų nemėgau, ir ji man sunkiai sekėsi V Myk Put Mun motriškos gauti sen kas, ale tiktai nesen kas su anoms gyventi Vž Nesiseka darbas jam, t y dirba be jokios nuosaikos J Nei darbas šiandien jam nebesiseka, nei valgis nelenda Žem Mano darbas man gerai se kas KI556 Tai dar juo dailiaus uždėts mums se kasi darbas K Donel Taip pat nesisekė jam valgyti ir žuvį su šakutėmis ir peiliu A Vien Jau kad nesiseka kam, tai nesiseka V Kudir Didžiai jam sekas N Miestas džiaugiasi, kada gerai sekasi teisiemus BBPat11,10 Jam visi daiktai šiame sviete gerai turės sektisi BPII169 Ir ką jisai darytų, jeib jam tatai sektųse BBDan8,12 Kitam nepavydėk, i tau geriau seksis LTR Jei kelyj sutinki bobą nesiseks, jei vyrą seksis LTR Jei perbėga zuikis per kelią tai nesiseka LTR Mumiem kiaulės nesi seka Lzd Bitės tada tik sekas ir esti geros, kad bičiuoliai nešykštūs ir vienybėj gyvena J Bil Man arkliai ne sekas KI493 Kas muša kates, tam nesiseka karvės kas muša šunis, tam nesiseka arkliai LTR Sekas kai senam meluot LTR Sekas meluot kaip ropė graužt An Sekasi kai ledas krimsti LTR Sekas kap šuniu i ant ledo Lš Sekas kaip čigonui su kumelėm Ukm Kad man tai ir se kas kaip nuo liepto upėn Ut Ne vis teip sekasi, kaip viens nor B540 20 refl impers i pasitaikyti 23. mažėti susivartojant 24. nykti, menkėti, silpti 25. džiūti, sausėti 26. apaugti, apeiti, aptekti

sekti sinonimai

sekti junginiai

  • (su)sekti, rasti, atidžiai sekti, sekti (mintį), sekti (pėdomis), sekti kieno nors pėdomis
Ką reiškia žodis sektinas? Visi terminai iš raidės S.