jausmas reikšmė

Kas yra jausmas? jaũsmas sm. (4) Š, NdŽ, FT psich. 1. malonus ar nemalonus pergyvenimas, emocija: Jausmu, arba emocija, vadinamas žmogaus pergyvenimas savo santykio su tuo, ką jis pažįsta ir veikia rš. Partija auklėja šventus tarybinio patriotizmo jausmus (sov.) sp. Draugiškumo ir bičiuliškumo jausmas rš. Eglė spindi, kaista džiugesio jausmu S.Nėr. Mylėjo tėviškę lietuvis jausmu kaip Nemunas giliu S.Nėr. Dar vis tebėr toks jausmas, lyg lietus tarytum lijo per ištisą gyvenimą B.Sruog. Tarybų valstybės nacionalinė politika sukelia begalinio pasitikėjimo socializmo šalimi jausmą (sov.) sp. Nustebimo jausmas rš. Aštrus pavydo jausmas pervėrė jam širdį rš. Man lyg neapykantos jausmas kyla tuomet prieš jį širdyje J.Jabl. Kūno jausmas pikčiaus padaro paties nejausmo A.Baran. Žmoguje telpa daugybė jausmų A1884,51. Lizde viešpatavo šilti šeimynos jausmai Vrp1897,9. Lyra kėliau aš gerų jausmų daugiau rš. Gaivink jausmus širdyje, keleivį už stalo Dt. Jausmo niekas nepaskolins LTR. Ją nejučiomis pagavo jausmas, kuriam, rodos, nebuvo vietos Fogo širdy J.Baič. 2. supratimas, nuovoka: Šiuo klausimu jis neturi jokio jausmo ir išmanymo rš. Kalbos jausmas sunkiai tesiduoda apibrėžiamas GK1939,17. 3. pojūtis: Jį pamoko palietimo jausmas, kurs padeda jo ausims J.Jabl. Gyvulių jausmai visi veikia, kuomet paukštis giriasi tik vienomis savo akimis Blv.

jausmas sinonimai

jausmas junginiai

  • priešiškas jausmas, pykinimo jausmas, ritmo jausmas, visuomeniškumo jausmas
Ką reiškia žodis jausmasritis? Visi terminai iš raidės J.