malonus reikšmė

Kas yra malonus? malonùs, -ì adj. (4), (3) NdŽ 1. mielas, meilus: Kurs maloniai pašneka su žmogumi, neužgaulio[ja] žmogų, tas malonùs J. Mano mergelė maloni kalbėti J.Jabl. Ir tu prasijuokei, mano malonus kūdiki! I. Kuri jauniausia, visų slauniausia, ma širdžiai maloniausia JD1167. Ar pavasaris išaušta, ar kaitri rugpjūtė, tu gražiausia, maloniausia, Lietuva matute! Mair. Ne visi malõnų balsą turi Dkš. Nėra dangaus man malonesnio, kaip mano tėviškės dangus E.Miež. Geruoju maloniais žodžiais ans šnekino M.Valanč. 2. suteikiantis pasitenkinimo, džiaugsmo: Bet gyvenimas jam buvo nebemalonus: šeimynos nebeturėjo, o su draugais ir pažįstamais retai tesusieidavo J.Bil. Pinigai uždirbti yra malonesni, nekaip dovenoti VP38. Geras patarimas tam malonus, kas jo reikalingas KrvP(Šk). Sveikata už viską malonesnė Sln. Ramios, malonios vasaros naktys Mair. | Idant malonią giedrą duotumbi, prašom tave Mž559. Atejo malonus (geras, šiltas) laikas – gal pradėti sėti Šts. malonù n., malónu NdŽ.: Visiems malonu būtų, kad jis pasveiktų J.Jabl. Po vargų malonu atilsėti VP38. Pinigų neturiu gydytis, o sveikata malonu Ss. Kas tau malonu, ir kitam daryk MŽ. Malonus žmogus – malónu kalbėti Lp. Malonu yra atminti praėjusias nelaimes Sim. Labai malonù ant ją žiūrėti BM438. Idant, kas tau malonu yra, visa širdimi pažintų Mž311. Būkit, kur jum malóniau Arm. ^ Malonù žentas, ale gaila varškės Sch104. maloniaĩ adv. KGr255, malóniai NdŽ: Paaugusys [tabokų lapai] maloniai kvepa S.Dauk. 3. Mž393, SD151, K maloningas, geras, palankus, draugiškas: Būk malonus piktenybei tavo žmonių BB2Moz32,12. Idant mumus teiktųs būt sūdžia malónumi DP171. Per tave, malónyji karaliene, malonės savos dovanas teišduod … sūnus tavas DP618. Boba taip pat buvo maloni ir gardžiausiais valgiais vaišino MPs. | Būkite malónūs (malonėkite, teikitės) pasirašyti šį protokolą! NdŽ. ^ Dabar pakalnėj – tai malonus, o kai buvo ant kalno – buvo didelis ponas PPr108. Į Liudvę, turtinga tapusią, jaunūmenė pradėjo su malonia akia (palankiai?) veizėti M.Valanč. maloniaĩ adv., malóniai: Ir Osetijos rašytojai sutiko mane labai maloniai ir draugiškai A.Vien. Maloniaĩ kalbėjo Sch178. Pasodinę jį už stalo maloniai vaišino rš. Meldžiam tave labai paklusnai, idant tu tą kūdikelį … maloniai apsaugotumbi ir palaikytumbi Mž113. Po tam juos peikia ir bara truputį, bet labai meilingai ir malóniai DP191. Maloniai ir su džiaugsmu tą žodį priimkiat Mž8. Karalius nelabai maloniai norė[jo] pasirašyt, bet pasirašė BsPIII273.

malonus sinonimai

malonus antonimai

malonus junginiai

  • būkit malonus, gana malonus, malonus (ausiai), malonus saldumas, perdėtai malonus
Ką reiškia žodis malonužis? Visi terminai iš raidės M.