visų reikšmė

Kas yra visų? visų̃ prt. Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ; N, L vartojama pabrėžti aukštesniojo, aukščiausiojo laipsnio būdvardžių ar prieveiksmių arba įvardžiuotinių būdvardžių reikšmę: Jis čia visų mylimiausias žmogus J.Jabl. Visų̃ mieliausias GrvT61. Mano motinelė visų̃ brangiausia KlbIII16(Lkm). Sulė, kur bėga iš beržo, visų̃ geriausia Bsg. Ta naktis bus visų̃ baisesnė Pšl. Išsirinko mergužėlę visų̃ puikesniąją (d.) Alk. Kelki, mano sūneli, kelki, visų̃ vyriausias JD43. Jau tada nebepralinksmina jo (gaspadoriaus) širdies… nei lakštingėlė viduryj naktelės savo visų gražiausiom giesmelėm BM22(Č). Ir kaipgi džiaugsmu neturėtų būti, kuomet dalis šyji yr mūsų visų geriausioja MTXV–XVI( praefatio). Jis jį mokins visų geriausį kelią BBPs25,12. Visų didžiausiai H, H154, R, MŽ. Visų labiausiai R, MŽ. Visų mažiausiai LL96. Visų̃ geriáu LKKVII182. Ir ką visų pirmiausia pajuntu – tai naujas kvapas I.Simon. ^ Visur gerai, kur nebūsi, o namie tai visų̃ geriausia Pls. ║ su tos pačios šaknies įvardžiu ar prieveiksmiu pabrėžia jo reikšmę: Įdėjome į tai visų visą savo sielą Vaižg. Visų̃ visiaip anas te išdaro cirke Ob. Buvo visų̃ visokių ponų susirinkę BM95(Brž).

visų sinonimai

visų junginiai

  • ant visų keturių, bėgti visu greičiu, iš visų jėgų, iš visų jėgų stengtis (ką nors daryti), iš visų pusių, iš(si)tempti, stengtis iš visų jėgų, išsitiesęs (visu ūgiu), ne toks kaip visada/visų, stengtis iš visų jėgų, visu balsu, visu etatu, visu greičiu, visu tempu/galingumu/garsu, visu ūgiu, visų galų meistras, visų pirma, visų priimtas, vykti visu smarkumu
  • Josvainių Visų Šventųjų bažnyčia, Luokės Visų Šventųjų bažnyčia, NBA Visų žvaigždžių rungtynės, Pašušvio Visų Šventųjų bažnyčia, Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčia, Visų armėnų darbo partija, Visų turtas, Visų Šventųjų bažnyčia, Visų šventųjų diena, Šešuolėlių Švč. Mergelės Marijos, Visų malonių Tarpininkės, bažnyčia, Švenčionių Visų Šventųjų bažnyčia
Ką reiškia žodis visųpask? Visi terminai iš raidės V.