būti reikšmė

Kas yra būti? 1. egzistuoti, reikštis tikrovėje 2. gyventi 3. turėti vietą kur nors, stovėti, gulėti 4. atsidurti 5. dalyvauti 6. kuriuo nors metu vykti, dėtis 7. reikštis, rodytis, rastis 8. atsitikti, pasitaikyti 9. įvykti 10. trukti, tverti 11. ilgai trukti 12. atvykti, nuvykti, apsilankyti 13. pasilikti 14. prižiūrėti 15. tarnauti, dirbti 16. turėti 17. visam laikui, pastoviai 18. sirgti 19. ilgai nelaukęs 20. nesvarbu, ar bus 21. labai tinkamas 22. greit išleista, prašvilpta 23. lyg būtų negyva 24. nesvarbu kaip, vis tiek, kas beatsitiktų 25. pusėtini, neprasti 26. šiaip ar taip 27. tai kas, nesvarbu 28. nieko nereiškia, vieni niekai 29. bet koks 30. nuolatos 31. netrukus 32. nieko nevertas, nieko gero 33. nei šį, nei tą 34. nebūtinas 35. be naudos, nieko nereiškia 36. nevykęs, nenusisekęs 37. numirti 38. kitaip sakant

būti sinonimai

būti junginiai

  • (būti) nemalonėje, įtariamam, (būti) smaližiui, atsitiktinai ką padaryti/būti, bûti pradininku, būti (kam) ant liežuvio galo, būti (kieno) pasididžiavimu, būti (kieno) priešininku, būti (kieno) priešininku, varžovu, būti (ko) partneriu, būti (ko) pertekliui, būti (ko) pertekliui/gausiai, būti Barbe devyndarbe, būti aiškiai matomam/aiškiam, būti aktyviam, būti alergiškam, būti ant kojų, būti ant ribos, būti apgautam/apsuktam, būti arbitru, būti atmestam, būti atrastam, būti atsakingam, būti atsargiam, būti atsigręžusiam, būti atspariam, būti baigtam, būti būdinga kam, būti drauge, būti geresnės nuomonės apie, būti geros formos, būti greta, būti griežtam su, būti gyvam, būti išlaikytiniu, būti išparduotam, būti išspirtam iš darbo, būti kaip devintame danguje, būti kaip tik, būti kamuojamam, būti kapitonu, būti kilusiam, būti kilusiam iš, būti kitos nuomonės, būti kokio skaičiaus, būti kur, būti ką bedarančiam, būti labai užsiėmusiam, būti laikomam, būti lauke, būti linkusiam, būti linkusiam išklausyti, būti linkusiam išklausyti/svarstyti, būti linkusiam veikti nenuspėjamu būdu, būti liudininku, būti lygiam, būti lygtinai paleistam, būti menkam, būti mokiniu, būti namie, būti nariu, būti ne kažin kokiam, būti nedraugiškam, būti nepagaunamam, būti nepagrįstai prastos nuomonės, būti nepergeriausios nuomonės apie, būti neproporcingam, būti nesavam, būti neteisiam kieno nors atžvilgiu, būti neteisingam kieno nors atžvilgiu, būti nukarusiam, būti nuostolingam/pelningam, būti nusistačiusiam prieš, būti pakrypusiam, būti palaikytam, būti palydove, būti pamišusiam, būti panaudotam kam, būti panašiam, būti panašiam į, būti pardavusiam, būti parduodamam, būti parduotam, būti parduotam kartu su, būti parduotam už, būti pasirengusiam, būti pasiruošusiam/linkusiam, būti pasiryžusiam, būti paskendusiam iki ausų, būti pateiktam, būti pavėžėtam, būti pašarvotam, būti pažįstamam, būti per senam, būti pernelyg geros nuomonės apie, būti pernelyg sunkiam, būti pertekus, būti pertekus/gausu, būti pradininku, būti pranašesniam, būti priekyje, būti priežastimi, būti priimtam, būti pripratusiam (prie), būti priremtam prie sienos, būti prislėgtam, būti pritrenktam/priblokštam, būti proporcingam, būti reikalingam, būti renkamam, būti renkamam/kandidatu, būti rodomam, būti ryšininku, būti skirtam, būti skirtam kam, būti skirtam kam/susijusiam su kuo, būti skirtingos nuomonės, būti skitingos nuomonės, būti skolingam, būti skolingam/nuostolingam, būti sudribusiam, būti sugretinamam, būti sugrubusiomis rankomis, būti suirzusiam, būti sumautam, būti sunkioje padėtyje, būti suprantamam, būti susietam, būti susijusiam, būti susižavėjusiam, būti svaidomam, būti svarbesniam, būti svarbesniam/didesniam, būti svarbiam, būti tam tikro dydžio, būti tam tikro lygio, būti tarp, būti teisėju, būti tikram, būti tipišku atstovu, būti tipišku atstovu/pavyzdžiu, būti trumpiniu, būti tvirtam, būti tėvu, būti už, būti už/prieš, būti užsidegusiam, būti užsiėmusiam, būti užsiėmusiam kuo, būti užsiėmusiam kuo nors, būti vadybininku, būti vaidinamam, būti valdžioje, būti varomam garo, būti vertam, būti vertam dėmesio, būti vertinamam, būti viduryje, būti vis vien, būti visa galva aukščiau už, būti visiškai tikram, būti visiškomis priešybėmis, būti įgulos nariu, būti įnikusiam į, būti įpainiotam, būti įpratusiam, būti įvarytam į kampą, būti žiūrovu, būti/eiti priekyje/pradžioje, būti/jaustis kaip devintame danguje, galėjimas būti įvykdytam, lemta būti, negali būti ir kalbos, neturintis būti tarnyboje, sutikti būti, turi būti skaitoma, va būti
Ką reiškia žodis būtin? Visi terminai iš raidės B.
Draugai
Vertimas internete