šitai reikšmė

Kas yra šitai? šìtai prt. Š, DŽ, NdŽ, Štk, šitaĩ NdŽ, Dr, Rt, Jdr 1. SD1117, P, S.Dauk štai, va (nurodant ką arti esantį): Šit upė ir tiltas, šitai nebetoli ir tėvelio namelis J.Bil. Tėvali, pagiedokiav naują giesmelę, kurios šitai turiu išrašus M.Valanč. Šìtai aš tarnė, slūga tau J. Šìtai mano brolis Aps. Šitaĩ vienas stiprus mietas KlvrŽ. Šitaĩ kur, va kur tavo kepurė: pats ieškai, pats nerandi Ps. Kur dėjai bliūdalius? – Šitaĩ KlvrŽ. Į pryšininkę čia šitaĩ nešk Ms. Čia šitaĩ šlajos pakumpusios DūnŽ. Du vaikiukai yra po šešias baigę klases, o šitaĩ šis, mažasis, penkias Pp. Tam šitai namuke seniukai gyvena: aptvarstyta viskas, sutvarkyta Krž. Šitaĩ [yra moteris] – lig šimto pusantrų metų dar trūksta Slnt. Anie obūlai geresni už tus šitaĩ KlbX125(Krtn). Tas šìtai silkines kojineles maukias Rdn. O kas ta, sakau, čia yra toki šitaĩ Žeml. Šitai dukrės skrynelė ir ši šilkų barvelė StnD14. Šitaĩ tau, bernužėli, rūtų vainikėlis JD980. Veizdėkiat ir dabokiatėse, žmones visos, šitai eit jūsump žodis dangaus karalystos Mž8. Šitai, motinėl, turi sūnų savo KN151. Šitai vieta, kurion jį padėję buvo BPII4. 2. pabrėžia kurią nors sakinio dalį, atkreipia dėmesį į ką: Šitai jis treti metai fabrike J.Bil. Daba šitaĩ šį vakarą da kol kas jautuos nieko Trk. Pri muno augimo šitaĩ kiteip buvo Yl. O kad šìtai sugyventum [su vyru], kai kortas sukortuotum! Švnč. Liuob padarys suopynę, ta šitaĩ pusė miesto ir eisiam supties Akm. Kad tiesioja ranka (delnas) niežti, tai šìtai sveikinsies Aps. Šitai noris įšok į ugnį VP44. Šitai girdžiu Egipte javus parduodamus BB1Moz42,2. Šitai nu yra trečia diena, kaip tie daiktai nusidavė BPII17. O šitai atnešė jopi vieną stabu užmuštą VlnE118. Veizdėk šitai, pone, ant pavargusio PK47. Šitai jis yra girioje – neikite VlnE130. Juos šìtai pašventė DP417. Ir šitaĩ uždangtis bažnyčios perplyšo ing dvi dali DP179. ◊ šìtai táu [peñkios] nusistebėjimą reiškiant: Na tai šitaĩ táu! Šts. Šitai tau penkios! Šitai tau sveikata M.Valanč.

Ką reiškia žodis šitaig? Visi terminai iš raidės Š.