metai reikšmė

Kas yra metai? mẽtai sm. pl. (2); SD129 1. laiko tarpas, per kurį Žemė apsisuka aplink Saulę ir kurį sudaro dvylika kalendorinių mėnesių, skaičiuojant nuo sausio pirmosios dienos: 1957 metų spalio 4 dieną paleistas pirmasis dirbtinis palydovas sp. Šlapi mẽtai Zt. Itai toki mẽtai: kokia žiema buvo, tokia ir vasara būsta Lz. Ąžuolai dažni metai nušąla Trs. Šie metai (šiemet, šįmet, šiais metais) maža tebus šieno J.Jabl. Ir šiuos metùs buvo riešutų daug Eiš. Šie mẽtai silpnos bitės Drsk. Šituos metùs mes nieko neturėjom parduotienai Ds. Nauda kas metai surenkama SD41. Todėl, karaliau, padėk (paskirk) ant viso Egipto žmogų išmintingą ir sumanų, kursai kas metus užlaikytų dalį javų S.Stan. Kanapės reikia raut, nors sėkla bus kitus metùs Vlk. Kiti metai važiuosiu miestan A.Baran. Tais metais buvo čia visur badas J.Jabl. Anuos metùs, sako, šalta žiema buvo Pc. Anie mẽtai negalėjo iš dirvų arkliais išvežti, traktoriais vežė Rm. Pernai mẽtais Srj. Perniai mẽtuos Jž. Pernykščiai mẽtai man visai atėmė protą Rm. Senus metùs palikom, naujus sutikom Ėr. Tie metai buvo, kad Plungė degė Šts. Bado mẽtai bitėm Ėr. Kurmis kelia, sako, biedni mẽtai bus Imb. Bėga bėga tie mẽtai kaip upė[je] vanduo Pln. Buvo mẽtų (kartą per metus būnanti, metinė) šventė Kkl. Netankiai jojau tais vieškeleliais ..., metuose kartą, kituose – kitą KlpD104. Ai, lankyk, lankyk mane, motinėle, nors į metùs kartelį JV790. Po tris kartus jūs man per metus šventę švęskite BB2Moz23,14. Kartą metuose prieime DP36. Šešis metus tu savo dirvą sėk ir tavo javus (vaisių) suvok BB2Moz23,10. Ik kiek metų atmaino vieras ... savąsias DP20. Metai per metus greitai bėgo, daugelis jau jų praslinko, daug upėmis vandens nutekėjo V.Krėv. Teip metai po metais ir eina [laikas] LKKVII203. ^ Šimtą metų be šių metų! (linkėjimas ilgai gyventi) Kn. Kada ataduosi skolą? – Ogi kitais metais tuo čėsu (niekada) Ml. Kiti mẽtai, kiti lapai Ds. Kiti mẽtai, kiti ratai Jnšk. Kokie metai, tokia ir košė LTR(Zp). ║ astr. laiko tarpas, per kurį kokia nors planeta apsisuka apie Saulę: Metai tenai (Marse) trunka 780 mūsų dienų P.Slavėn. Juo trumpesnis yra palydovo „mėnuo“, palyginus (=palyginti) su planetos „metais“, juo mažiau Saulė perturbuoja palydovo orbitą P.Slavėn. 2. dvylikos mėnesių laiko tarpas, skaičiuojant nuo bet kurios dienos: Taipo bus kartą, kad po kelių metų jums palieptų sumišai ganyti K.Donel1. Metus buvęs, išvydo tus ponaičius vėl ateitant S.Dauk. Ãnas cielus metùs gulė[jo] (sirgo) Brsl. Kailinius išdėvėjau ãpvalius metus Krkl. Netrunka tie mẽtai prabėgt Brž. Išbuvo trejus metùs Ėr. Pabūna kokius metùs ir važiuoja namo Vlkv. Ilgus metus (daug metų) jis tenai pabuvo Lnkv. Jau daug mẽtų, kap mes gyvenam šiame name Mrj. Jau nebe pirmi mẽtai jis pas mus nakvoja Rm. Kad būtų žmoniškiau su manim elgęsi, būčiau ten ir metais dirbusi J.Jabl. Tą kareivį nuteisė tris metus Rm. Gavo po tris metùs [kalėjimo] Brt. Čia jau tarnyba durna, kad kožnąkart tau septyni metai [kalėjimo] už nugaros sėdi Užp. Metam praslinkus, vėl atėjo Grž. Šešis metùs jisai vyresnis už mane Vlkv. Vyresnis metais SC77. Onytė jau dešimtus metus eina J.Jabl. Vaikas aštuonių mečiùkų Nmk. Suėjo aštuoniasdešimt mẽtų Brš. Paklausė našlaitė [gegutės] tada, kiek metų jai žemėje skirta vargų Mair. Kad dar tiek metelių senam mūsų tėvuliu, kiek geltonų pėdelių laukuosa, pabariuosa KrvD139. Gyveno šimtą ir dešimtį metų BB1Moz50,22. Devyni mẽtai, ne viena diena, kaip daržužy nebuvau JV840. Seselė verkė trejus metelius, mergelė – tris dieneles JD1246. Vincas apsiženijo, in kokius trečius metùs ta mergaitė gimė Mrj. Ei, cit, neverki, ... aš piešiu gromatėlę nors į trejus metelius JD637. Laukiau vienus, laukiau antrus, laukiau ir trečiūsius, ant ketvirtų metelaičių balnosiu žirgelį (d.) Vdk. O aš taisiais marškinėliais metužius dėvėjau JD1045. Vienais metais nepastatysi trobos Lp. Mẽtuosa parej[o] [i](lygiai po vienerių metų)

metai sinonimai

metai junginiai

  • finansiniai metai, keliamieji metai, mokslo metai, mokykliniai metai, prekybiniai žemės ūkio metai
  • finansiniai metai, prekybiniai žemės ūkio metai
  • 1700 (metai), Keliamieji metai, Keliamieji metai, prasidedantys antradienį, Keliamieji metai, prasidedantys ketvirtadienį, Keliamieji metai, prasidedantys penktadienį, Keliamieji metai, prasidedantys pirmadienį, Keliamieji metai, prasidedantys sekmadienį, Keliamieji metai, prasidedantys trečiadienį, Keliamieji metai, prasidedantys šeštadienį, Kinų naujieji metai, Liturginiai metai, Naujieji metai, Nekeliamieji metai, prasidedantys antradienį, Nekeliamieji metai, prasidedantys ketvirtadienį, Nekeliamieji metai, prasidedantys penktadienį, Nekeliamieji metai, prasidedantys pirmadienį, Nekeliamieji metai, prasidedantys sekmadienį, Nekeliamieji metai, prasidedantys trečiadienį, Nekeliamieji metai, prasidedantys šeštadienį, Septyneri Metai Tibete, Stebimieji metai, Žvaigždiniai metai
Ką reiškia žodis metakis? Visi terminai iš raidės M.