ratai reikšmė

Kas yra ratai? rãtai sm. pl. (2); SD97,403, Sut, I arklių traukiama važiavimo priemonė, vežimas: Vasarą rãtais, žiemą ragutėm važinėjam Pb. Arklys netęsia ragučių, o rãtais taip pat sunku JnšM. Ar su ratais, ar su rogėmis? MŽ. Jau rãtai stovi važiuot Ėr. Prirengta rãtai važiuot Rod. Pasim' maišę rãtuosan Dkšt. Rãtuosan paskink' [kumelį]! Grv. Vyrai, jūs ka važiuojat į turgų, į rãtų galą įsimeskiat akmenų ir atvežkiat Pp. Tik rãtuosa nuvažiav[o], nieko nevežė Šlčn. Su abejais rãtais išvažiavo Krtn. Kaip jau ratùs jis visu kuom prikriovė, atsiminė, kad jaunesniujui broliui reik parvežt „zuikio pyrago“ MitI385(Šl). Arklys geras, bet jog ratai brido lig stebulių, sunku buvo i tuščius patraukti rš. Mes su vežėčiom tik mėšlą vežiojam, o miestan su rãtais važinėjam Dbk. Žmonių prisėdo pilni rãtai Grz. Atvažiuoja svotai, net jų balzga rãtai Ds. Mūsų prasti rãtai, labai krato Dj. Arkliai pakinkyti į šienvežius ratus rš. Gardininkai rãtai, dumpekliniai rãtai Skd. Turėjome vieną arklį ir vienkinkius ratus Jnš. Sediškių ratai labai ilgi, porininkai, į tokius gal daug ko sukrauti Lž. Pirmiejai ratai žemaičių buvo ant dum tekinium S.Dauk. Savim vežamais ratais traukam šieną Šts. Rãtai buvo visi medžiaginiai, beržo ar ąžuolo medžiagos Pls. Manik buvo rãtai nekaustyti Grv. Nebuvo rãtų in geležinių ašių Dsn. Karieta – puošnūs kelioniniai ratai, vartoti turtingųjų MLTEII60. Toksok kaip bobos ratuose J. Žmogus rãtuos sėdėjo Sv. Ankel' tu mane ratúosan Ad. Mane inkelk rãtuosnan Rš. Ratùs klaiman reikia intraukt Sdk. Gulk prie ratam Rš. Visa šeimyna jau rãtuos nebetelpa Dbk. Įsirioglinau į ratus ir išvažiavau Slnt. Sėsk gale rãtų, tegul tavo kaulus krato Mrk. Kaži kas keliu su rãtais pradardėjo Žg. I tie arkliai baigas, nė tų rãtų nėkam nebreik Kal. Mano gyvenimas ant rãtų (daug važinėju) Gg. Menkas gyventojis buvo, menki ratùkai Nmk. Parvažiuosim par valandą: kumelė greita, ratùkai lengvūs Pš. Paprašyk padaryti tokius račiukus, kad atsisėdai, pagalvojai ir be arklio, kur nori, nuvažiavai rš. Ir ne teip yra imtas V. Christus, kaip Helijošius ant liepsnų rãtų DP228. ^ Kap su rãtais per kriūtinę važi[av]o (taip smarkiai kosėjo) Rš. Suspynė kai Keršio rãtai (viskas sumaišyta, sujaukta) Blnk. Kiti metai, kiti ratai, kiti ir vežėjai LTR. Kada tas buvo, kada varna ratais važiavo, o dabar jis atminė Sln. Atvažiuoja dėdė su dideliais ratais (sakoma, pradėjus griausti) LTR(Šd). Alijošius su rãtais per akmenim važiuoja (griaudžia) Rš. Ratai be arklio netoli nuvažiuos PPr228. Neteptais ratais netoli nuvažiuosi LTR(Jrb). Rãtais išteptais lengviau važiuosi An. Bagotam ir velnias ratùs tepa Vj. Aukso ratais ir prie karaliaus privažiuosi, ir dangun nuvažiuosi LTR(Šl). Siratai dveji rãtai – vieni kiauri, kiti siauri (gerai negyvena) Lb. Ratai nuo kalno labai lengvai eina, kalnan sunkiai LTR(Grv). Ratai į pakalnę ir pats nudardės LTR(Kš). Eina kaip rãtai be atsajų Krž. Kap šuva ratùs tik tęsia (greit nedaro, delsia) Lp. Kas čia tavo: nei ratai, nei dviračiai LTR(Km). Ne mano ratai, ne mano kumelė, nei aš važiuoju Ukm. Boba iš ratų – ratams lengviau LTR(Zp). Kas čia per bernaspečius in ratų (apie bežemį jaunikį) Rš. Senus ratùs a bepataiso? (seną sunku pagydyti) Šv. Čia ne mano rãtai, ne mane krato (tai man nerūpi) Mrj. Ir jauniejai kraipo batus, pakol susėda į ratùs Sd. Žemaiti, kukuti, kur dėjai vaikutį? – Nuo rãtų galo šuva pagavo Rz. ◊ atbulaĩs rãtais važiúoti I, KlvrŽ priešgyniauti. Grį̃žulo (Dangaũs Sut, Grìgo Krns, Grìžalo Grž, Grìžulo Slm, Grùžulos Lkm, Grùžulo R195, Grùžuolo Švn) rãtai EncIX674 septynių žvaigždžių žvaigždynas dangaus šiaurėje (Ursa Major).

ratai sinonimai

ratai junginiai

  • Didieji Grįžulo Ratai, Mažieji Grįžulo Ratai, Ratai javų laukuose
Ką reiškia žodis ratainis? Visi terminai iš raidės R.