bernas reikšmė

Kas yra bernas? bérnas sm. (3) 1. SD28, PK20 berniukas, vaikas: Ot gražus bérnas! Pls. Yra čia vienas bérnas, kursai turi penketą duonos miežinės ir dvi žuvi DP123. Mokslas skaitymo, rašto ir giesmės dėl krikščionystės bei dėl bernelių jaunų Mž1. 2. vaikinas, jaunikaitis, nevedęs vyras, kavalierius: Vaikas suaugo – jau bérnas Rm. Nu einam vėl visas pulkas bernų̃, jau ir aš bérnas, einu kartu Mžš. Dar bérnas, neženotas Krok. Ji ištekėjo už našlio, ne už bérno Ėr. Iš berno diedą išvertė (našliu paliko) Lp. Viso sodžiaus bernaĩ susirinko, savi ir samdinykai Rm. O berneli, bernai dobilėli, o ar duosi žirgui abrakėlio? JV137. ^ Bérnas jau arkly, o merga dar lopšy (galima vesti daug jaunesnę) Ml. Berno žadas iki durų LTR(Ds). 3. R samdomas ūkio darbininkas: Jis slūžyja pas mane bérnu KI48. Išejo bérnas, nebeturiu darbinyko Rk. Rytoj ieškosiuos bérno J.Jabl. Pasisamdyk bernẽlį, bus lengviau Ėr. Artimo moters nei ūkio negeisk, nei mergos, nei berno Mž411. Šitie žodžiai patiko faraonui ir visiems bernams (tarnams) gerai BB1Moz41,37. ║ ž. dvaro darbininkas: Turim prastus vaikius – dirba kaip dvaro bernaĩ Grg. 4. prietaisas trobesių sienoms pakelti remontuojant: Šis bérnas jau sugadintas, juo didelio trobesio sienos nepakelsi Srv.

bernas sinonimai

bernas junginiai

  • Erikas Bernas
Ką reiškia žodis bernauti? Visi terminai iš raidės B.