vaikinas reikšmė

Kas yra vaikinas? vaikìnas sm. (2) KBII60, K, KGr87, Sch178, LsB405, Š, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ, (4) Skr, Vrb; D.Pošk, L 1. K.Būg, LL88, Dkš, Btg, Kv, Rt, Žr, Šts, Brs, Vgr jaunas nevedęs vyras, jaunuolis, jaunikaitis: Prisirinko vaikìnų ir merginų DŽ. Dainuoja jaunos mergaitės ir vaikìnai JVXVIpsl. Tas diktas vaikìnas J. Drąsus vaikinas S.Stan. Katrie vaikinaĩ gyvi, tai baikų iškrėsdavo PnmŽ. Jau ans buvęs kokios šešiolekos septyniolekos metų toks vaikìnas Jdr. Jau buvau vaikìnas, kai mirė muno babūnė Krt. Geras vaikìnas užaugs – geras kareivis būs Plik. Bu[vo] vienas biednas vaikìnas, tarnav[o] tarnãv[o] po žmonis LKT232(Užg). Tenai vaikìnai ant upės kranto šienelį pjauna, dalgelė skamba (d.) Gdl. Tada atvažiuos su tuo jau vaikinù tas piršlys susišnekėti Trš. Vaikìnai kibo kaip bitys ant munęs End. Jy (nuotaka) turėj[o] vaikìną kitą Sn. Vyrai, jauni vaikìnai nešiodavo an kaklo silkų skareles Lk. Koks gi ten vaikìnas be ūsų? Kai katės papadė Antr. Raulas buvo ir gražesnis, ir tvirtesnis už kitus vaikinus, ir protingesnis už juos buvo J.Bil. Mūsasis, gana jaunas vaikinas A1884,365. Iš kur tu čia atsiradai, vaikinuk? BsPIII172. Prabuvo pas mus tie vaikinùkai bent tris valandas LKT193(Nm). Vėl svyra vaikinėlio galva, vėl liūdesys jauną krūtinę veržia J.Paukš. Aš jaunas vaikinẽlis tad buvau Krg. Vaikineliui kišosi sulyginimas girto žmogaus su paršu prš. 2. Snt vyriškos lyties vaikas, berniukas: Dvejų metų – kas par vaikìnas! Kin. Vaikìnas priklauso tėvuo, mergelė – motinai Plik. Vaikìnas lėtas, o mergučė eina kiaurui Jrb. Ana tą vaikìną daboja jų Pls. Bobule, jis man akmenimi krūtinėn kad davė!.. – skundžiasi striūbaudamas Vincukas, nedidis ketverių metų vaikinas V.Krėv. Vaikìnai saldainių norėdavo Rsn. Mažas vaikas, vaikinėlis LL81. Vaikinytis N. ║ N, Smln paauglys, berniokas: Turėjęs vaikìną kerdžių tep kokių dvylekos trylekos metų Jdr. Vaikìnai dyki buvo i mūsiejai, sienoms, stalais eis End. 3. Snt, Rsn sūnus: Mano vaikìnas jau ženotas Kdl. Sapnuoju, kad jo vaikinaĩ atėjo Všt. Mano vaikìnas jau greitai į mokyklą eis Slv. Ne kažin kas iš anos tų vaikìnų End. Su vaikìnais (kai gimdžiau) tik gulėjau ligonijoj Dgp. Po čėso jie tokį vaikiną susilaukė, kai nykštį BsPI8(Rg). 4. samdinys, bernas: Dabar rast gerą vaikìną jau sunku Gs. Vasaros darbams pasisamdysu kokį vaikìną, ir užteks Šv. Vaikìnas liuob dirbs visus vyriškus darbus Klp. Pas gaspadorių slūžyjo vaikìnas ir mergina LB209. 5. LTI521 žr. 1 vytis. 6. kreipinys, vartojamas pertaru: Mudu einam, tik, vaikine, kad jis eis aukštinykas! Gs.

vaikinas sinonimai

Ką reiškia žodis vaikingas? Visi terminai iš raidės V.