drąsus reikšmė

Kas yra drąsus? drąsùs, -ì adj. (4) K 1. SD344, R, J kuris nebijo, drįsta, nebaikštus, narsus: Drąsùs vaikas – sugrįš ir vienas Kt. Jis drąsùs – nei velnio nebijo Kp. Beipiga gyventi su tokiu drąsiù vyru Rdm. Jis drąsiõs širdies KII74. Atgaivinsiu drąsius kaulus iš senelių kapo BM450. Teisinykas kaip liūtas drąsus DP79. Nei syla drąsumìs nedaro DP613. Jis mažesnis, o už visus drąsèsnis Gs. Išmetė burnelę, i tujau drąsèsnis rados Vvr. Šits mažius [vaikas] tai drąsiáusias Kt. Ta dičkė tai pati drąsióji Kt. ^ Nebūk per drąsus – akis išdegsi, nebūk per lėtas – dalies neteksi J.Jabl. Per daug drąsų rauna giltinė Sim. Ir gaidys savo kieme drąsùs Ds. Ir kiaulė savo tvarte drąsì Pvn. Drąsì ožka pri negyvo vilko Vdk. drąsù n.: Kitaip nebus jiemus drąsu regėt DP424. | Nusivilk viršutinius rūbus, bus drąsiaũ (patogiau) žlugtas glamžyti Glv. drą̃siai adv., drąsiaĩ: Drą̃siai šneka Gs. Prašyk drą̃siai, ir gausi Vvr. Sėskis plačiai – kalbėk drą̃siai Šts. Vaikas atsakinėja drąsiaĩ Mlt. Drąsiai, aukštai pakils balsai, išauš kita gadynė Mair. Drasiaũ eik, neluš ledas Kt. Erelis ... drą̃siaus ing saulę žiūri DP43. Nebijok, gali drąsiausia eiti Gs. ^ Drą̃siai bandyta yra pusė laimėta PP27. drąsỹn adv.: Priešai eina drąsỹn Š. 2. drąsiai padarytas, atliktas: Drąsùs žygis Š. Dievo mielaširdumo ant didesnio ir drąsesnio nusidėjimo vartoja DP51. Drąsuje išpažinime KN187. Kurg nū, Petre, ansai drą̃susis žadėjimas tavas DP162. 3. tikras: Žadame sau ilgą gyvatą, nebūdami drą̃sumis nė vienos valandos DP478. Jau pasieks visus skarbus dangaus ir žemės, jau drąsus nuog visų nedrąsybių savo MP60. drą̃siai adv.: Drą̃siai už tokį arklį septynius šimtus šauktų Srv. Trys mėnesiai drą̃siai praėjo nuo jo išvažiavimo Srv. Viens drą̃siai tiks į bekonus, kitsnežinia Gs. Paskolink – drą̃siai dovanok Lnkv. Eik eik, drąsiai tu jį rasi namie Pnd. Idant drąsiai, Viešpati, taryt galėtumbime: patraukei surišimus manus DP230.

drąsus sinonimai

drąsus antonimai

Ką reiškia žodis drąsutis? Visi terminai iš raidės D.