idant reikšmė

Kas yra idant? idánt conj. DŽ, idañt J, Š, ìdant (ýdant, ydánt Š, ydañt Kv); R34 kad (tikslui nusakyti): Jis taip daro visiems matant, idant visi stebėtųsi jo išmintimi J.Jabl. Reik ryšį sumegzti, idant neišsirištų S.Dauk. Aš jam prisakiau, idánt jis tai nedarytų K. Karalius pasirėdęs, idañt nepažintų, démžė pas jaunąjį vyrą Jrk45. Nusiuntė Mykolą, ìdant avižas sergėtų par naktį nū gyvolių BM356(Tl). Sargą pastatė, idañt nė kokia klasta nesirastų Jrk32. Užprašau ..., idant nukeliautumėte JR50. Išėjo sėjėjas, idant sėtų BtMt13,3. Įsakė ..., idant jį išmestų ižgi namų savo MP68. Idant tiktai apgautų, bjauriai sukt ir meluot nesigėdi SPII14. Tatai jumus bylojau, idant ... atmintumbite BPII121. Idant tame nekaltume ... ilgiaus patekt galėtumbit DP12. Prašykiat, idant to mokslo neslėptų Mž11. Jis man kelią rodė, ydant nepaklysčiau J.Jabl.

idant sinonimai

Ką reiškia žodis idante? Visi terminai iš raidės I.