karalius reikšmė

Kas yra karalius? karãlius sm. (2) 1. SD114, R, K valdovo, monarcho titulas kai kuriuose kraštuose; tą titulą turintis asmuo: Karalius kariauna ant kario (kare) J. Karaliai ilgas rankas turi, gal toli pasiekti M. Karalių laikai pasibaigė J.Avyž. Nemoku rašyti, nemoku skaityti, mane karalium daro (ps.) J.Jabl. Jį karalium deda J.Jabl. Jį aptaisė, ir jis buvo vėl karalius J.Jabl. Veža mane karãlium dėtų (ps.) Sl. Vienas karalius turėjo gražią dukterį Dkš. Karaliaus sostas Grž. Buvo toks karalėlis, jis turėjo tris sūnus BsPIII157. Augin tėvelis vieną sūnelį ... karaliui kareivėlį JD1091. Barzda reta kaip karaliaus giria M.Valanč. Dreba visi karaliūs ir galiūnai svieto MP134. Visi karaliai žemės Mž474. Sustojosi karaliūs žemės Mž505. Vaikais būdami, negal pačiu daiktu būt karaliumis SPI167. Per mane karaliūs karaliauja SPI114. Sveiks, karaliau! SPII166. Karaliūs žemės ir kunigaikščiai susirinko SPII202. Stosis visi drauge, karaliūs ir ciesoriūs DP15. Daro karaliamus DP4. Išpažįsta jį karaliumi DP4. Karaliumis būtų buvę DP59. Nuvesdino jį karaliausp DP166. Gal priėjimą turėt karaliausp DP220. ^ Visi gyvena kaip karãliai (gerai) Ėr. Išsitrynęs kap skudurų karalius Alk. Bastosi kaip šunų karalius Zr. Karalius duonos neteko (sakoma, kai lyja saulei šviečiant) Skr. O tu karalius aukštasis (stebintis), jau lyna! Šts. 2. prk. kapitalistas, kuris valdo kurią nors pramonės ar prekybos šaką: Naftos karãlius DŽ. 3. ppr. pl. toks keiksmas: Kad jį karãliai! Alk. Kad čia karaliai mestų! BsMtI72. Kad tave karaliai! J. O kad jį ir karalių karaliai! – užkeikė vyras V.Piet. 4. Ss, Ds paveikslinė keturakė korta su karaliaus atvaizdu: Vynų karãlius verčia Dkš. Gavau visus keturis karaliùs Skr. 5. toks kortų žaidimas: Suloškiam karalių! Akm. 6. KI239 bičių motina, bitinas.Retkarčiais tenka girdėti sparnuotuosius skruzdėlių patinus ir pateles vadinant „skruzdėlių karaliais“ rš. 7. zool. kankintojų šeimos (Tyrannidae) paukštis giesmininkas, gyvenantis Amerikoje (Tyrannus carolinensis): Karalius yra nekaip ir didelis – 8 coliai, ale ko gražus, tai gražus, iš tiesų karalius Blv. Ne tik paukščiai skernagiai vengia karaliaus, ale ir katė nedrįsta jo užkabinti Blv. 8. tokia arklių karčių liga; arklys su augliu sprande: Karãlius yra karty arklio liga J. Arklių karaliaus visi bijo pirkti: pri sprando yr išaugęs kaip abrinas Šts. 9. N stulpas, ant kurio sukinėjasi vėjinis malūnas. 10. DŽ vyriausia figūra šachmatų žaidime. ◊ karãliaus nósis Brs, Rt avies kojos dalis nuo kelio iki letenėlės. Trỹs Karãliai Pn, Prn, Tl katalikų šventė (sausio 6 d.): Ant Trijų Karalių diena pailgėja par gaidžio žingsnį Slnt.

karalius sinonimai

karalius antonimai

karalius junginiai

  • Algirdas Karalius (politikas), Ana ir karalius, Audrys Karalius, Karalius (šachmatai), Skorpionų karalius
Ką reiškia žodis karališkas? Visi terminai iš raidės K.