sūnus reikšmė

Kas yra sūnus? sūnùs sm. (3) K, NdŽ, DŽ, KŽ, (4) Drsk, sū́nus (1) DP618 1. SD359, R, Sut, M, L, Rtr vyriškos lyties vaikas savo tėvams: Išėjo sūnūs keturi Tėvynės ginti S.Nėr. Sulaukė trijų sūnų̃ ir dukros Dgč. Anas turi tiktaik vieną sū́nų Zt. Atostogų gavo, tai kieminėjo sūnùs tėvą Šmn. Vienas sūnùs karan krito LKT263(RdN). Pašalinis (nesantuokinis) sūnus (psn.) I. Šalies sūnus (psn.) I. Prieg sū́ni būnu Rud. Petrienei tik sūnaĩ ir sūnaĩ gimsta Ob. Kolei dukterys išeina (išteka), tėvai sūnų̃ neženija Dglš. Atejau paklaust, ar atduosi dukterį až mano sū́no Lz. Mano tėvui buvo trys sūnaĩ Kr. Penkis sūnùs kaip ąžuolus išauginau Grv. Anas sūnùs pasiųsdavo ažu piemenis Mlk. Atliko po karo žmona su trejais sūnaĩs Bsg. Keturis sū́nus turiu, ale negyvena [prie manęs] Nmč. Sūnų sūnus R266. Nežinau, kaip tą sū́no žmoną šaukė Cs. Ana liūb par dienas naktis išklūpoti pri sūnaus lovelės Yl. Pats jaunesnysai sūnùs penkis metus sirgo Dgp. Oi sūne, sūne, sūneli mano, kur jaunas josi, naktį nakvosi LTR(Grv). Oi sū́ne sū́ne, sūnèli raiteli, kap tu tę būsi be senos motulės? DrskD82. Reikėjo išeiti į karą: paliko motriškos be vyrų, paliko motinos be sūnų̃ Lpl. Jau manuosa sūnuosà vaikai yr (jau ir mano sūnūs turi vaikų) LKKXI165(Zt). Jis sūnùm nieko nepaliko KlbIX58(Skp). Reikia sūnùmi atiduot Mrs. Sū́nu davė žinią, kad parvažiuotų Vrn. Bočis sūnùmi (sūnumì) perduodinėj[o] (ūkį) LKKXI177(Zt). Gyvenu pri sū́num, i tiek Pg. Kalvis su sūnaĩs dirba kalvėn Rud. Tėvas sūnáms pasakė mirdamas: – Nueikiat pri tos obelės – kaskiat, raste skrynelę Žr. Sūnùs į vyrus kabinas Pš. Sūnaĩ kap ąžuolai užaugo Dg. Mergiotės vi[si]škai kita, sūnaĩ sūnaĩs lieka Šmn. Pastatysim kitą namą kitam sū́nuo Grv. Neduosiu užkuriam myžt an kerčių – vis tiek bus [i](dar gims)

sūnus sinonimai

sūnus antonimai

sūnus junginiai

  • sūnus paklydėlis
Ką reiškia žodis sūnynas? Visi terminai iš raidės S.