vienas reikšmė

Kas yra vienas? 1. skaičius, kiekis, rašomas skaitmeniu 1 2. vieningas, sudarantis vieningą visumą 3. išskiriamas iš vienarūšių asmenų, daiktų ar reiškinių, kitoks 4. vienodas, toks pat 5. nurodytasis, lyginant su kitu 6. tas pats 7. abu tokie pat, panašaus gerumo 8. visiškai visi 9. rizikuojant 10. pasiryžti 11. labai mažai, truputį 12. pasiryžti, rizikuoti 13. greitai įtūžti 14. visai 15. labai smarkiai,nepaprastai 16. labai, visiškai 17. labai, nepaprastai 18. visiškai 19. ištisai 20. sutartinai 21. sutarti 22. prastai 23. laikyti vienodais 24. nuolat, be perstogės, be pertraukos 25. labai dažnai 26. visur, ištisai 27. kartu, drauge 28. labai sutarti 29. vieningai, kartu 30. visai ne, nė trupučio 31. visai svetimi 32. be perstojimo, nuolatos 33. kartu 34. vos vos 35. labai sutaria 36. iškart, staigiai 37. esant dviese, be liudininkų, prie keturių akių 38. labai nedaug kas 39. iš karto 40. sutaria 41. tuo pradėjimu, be pertraukos 42. kada nors kartą 43. kartą 44. vienodai 45. nesvarbu 46. įvyks, kas turi įvykti 47. iškart, staigiai, ūmai 48. gerai sutarti 49. keletą 50. prie mirties 51. sunku paeiti 52. visu plotu, ištisai 53. labai greitai 54. vienintelis, išsiskiriantis iš kitų 55. kuris be artimųjų, vienišas 56. vienturtis 57. kuris be priedų, grynas 58. tikras, turintis tam tikrų ypatybių 59. didelis 60. didelio kiekio, gausus 61. nuolatinis, nepaliaujamas, ištisas 62. nesusiskaidęs, nepertraukiamas 63. vienodi 64. labai panašūs 65. nejudrus, sustingęs 66. puikus 67. gražus, puikus 68. gražiai, skambiai 69. retai 70. suprakaitavęs, labai sušilęs 71. galvotrūkčiais, paskubomis 72. nenusileisdami 73. vieningi 74. be pertraukos, ištisai 75. labai bloga 76. labai mažai, menkai 77. išlaidus 78. gerai sutaria 79. viengungis 80. labai mažai 81. lengva 82. nejudrus, nerangus 83. greitai 84. išvien eiti 85. vienodas, panašus 86. labai lengva 87. labai sulysęs 88. be paliovos, nepaliaujamai 89. gausiai 90. galvotrūkčiais 91. smarkiai 92. mėgdžiojant 93. ištisai, nuolat 94. labai išprakaitavęs, pailsęs 95. vieningai veikti 96. labai draugauti 97. ištisai, be pertraukos 98. toks pat 99. būti vieningiems 100. vis tiek 101. labai tolimi giminės

vienas sinonimai

vienas junginiai

  • (kokiu) atstumu, vienas nuo kito, atskirai, beveik nei (vienas), dar vienas, dvidešimt vienas, jie nepakenčia vienas kito, kaip vienas, nei vienas, nei vienas (nei kitas), nors vienas, nė vienas, pats (vienas), pats vienas, toli vienas nuo kito, veikti vienas kitą, vienas Dievas žino, vienas bendras dokumentas, vienas iš dviejų, vienas iš keturių kėlinių, vienas iš ketvertuko, vienas iš penketuko, vienas iš įtėvių, vienas kitam, vienas kitą, vienas kitą galintys pakeisti, vienas nuo kito, vienas paskui kitą, vienas po kito, vienas prieš vieną, vienas su kitu derantis, vienas toks, vienas šalia kito, visi kaip vienas
  • vienas bendras dokumentas
  • Vienas (departamentas), Vienas Verslo Užutėkis
Ką reiškia žodis vienasabis? Visi terminai iš raidės V.
Draugai
Vertimas internete