žinios reikšmė

Kas yra žinios? žìnios sf. pl. (4) PolŽ1229; Rtr 1. kaupiama ar sukaupta informacija: Tikrų žinių̃ nėr, kad jau tikrai teip buvo Antz. Ai bobos, iš pašventorio parsineša žinių̃ i duodas su liežuviais Krš. Laksto boba, renka žiniàs i kitims pársako Krš. Aš ejau į Salantus vaistų, da žinių̃ pasirinkti Plt. [Kromininkai] visas žiniàs nešiojo, pridėdami, pagražindami Sk. Kalvėj, malūne, pirty ir turguj visos žìnios Krč. Neveizu [televizoriaus], kas iš tų žinių̃, mažiau žinok, būs geriau Rdn. Imdavo tę po kokį laikraščiuką, tę žinių̃ pasirinkt Škt. Tai tamstos jau noriat daug žinių̃ iš tokių senių surinkt jau Žg. Kokias tatai žiniàs anie juokingas renka, nu būs juoksenos Yl. To, matai, labai laputė žiniàs renka Mžš. Diktorius skelbia paskutines dienos žinias V.Bub. Žiniose [per radiją] sakė, ka bus lytaus Vdk. Kiek aš žinau žinių̃ ir apie juos, tik ką niekam nesakau Pv. Vai aš pririnkčiau žinių žinelių tris devynias saujeles, jeigu būt iš kur V.Kudir. Žinios kaip gandas ėjo paskui viena kitą ir be galo buvo liūdnos J.Bil. Karalius per tas tris dienas išleido žinias po visas karalystes LTR(Brt). Nuo karo vietos mums šiose dienose nedaug ypačiai minėtinos žinios parėjo Kel1870,167. Čionai po tam ant jo susmylė aname nupuoly jo ir kaip išrėdė atpirkimą jo, nusiuntęs čionai sūnų savo, tatai jau apie tat daug rašto ir žinių turim MP79. Rytmetinės, vakarinės žìnios NdŽ. Naujausios, paskutinės svarbios žìnios NdŽ. Statistinės žìnios NdŽ. Daug burtų išnyko, nes burtininkas savo žinias nusinešė į kapus LTR(Ds). 2. DŽ1 kng. kaupiami ar sukaupti mokslo duomenys: Motina turėjo nemažai žinių ir patyrimo iš liaudies medicinos rš. Da už vaikelių žiniàs reikia užmokėt Pžrl. Atminkime, juog kūdikis taip daug pasigauna žinių, kaip retai koks augęs žmogus tam prilygsta A1884,32. Turinčiam mažiau specialių kalbinių žinių ypač sunkiai įmanoma pagauti žemaičių tarmių kirtis LKV193. Pagilinti savo žiniàs NdŽ. Tikrinti mokinių žiniàs NdŽ. Jo (A. Baranausko) praktinis tikslas buvo tapti liaudies gerbiamu dvasiškiu, tačiau šalia to jį stūmė ten žinių ir mokslo geidimas LKXIX425.

žinios sinonimai

žinios junginiai

  • bendrosios žinios, elementarios žinios, žinios apie lytinį gyvenimą, žinios apie lytinį gyvenimą/iš kur atsiranda vaikai
  • Lietuvos žinios, Savivaldybių žinios, Sąjūdžio žinios, Verslo žinios, Vilniaus žinios
Ką reiškia žodis žiniuolis? Visi terminai iš raidės Ž.