motina reikšmė

Kas yra motina? mótina sf. (1) Drsk, mótyna (1) K 1. moteris savo vaikams, mama, motė: Gražiausias vardas pasauly, gražiausias žodis žmonių kalboje – motina rš. Motinos rankos! Kaip sodo plaiši obelėlė, mane jos lyg žiedą į saulę pakėlė E.Miež. Vyrukasgrynas mótyna Rs. Ką tėvas motina sako? J.Jabl. Gyvą motiną turįs SD144. Motinos rankos yra švelnos S.Dauk, VP30. Motynė̃le, mano užvadėlis, mano užstovėlis! J. Pas motynėlės, savo širdelės, vyneliu burną prausiaus JV903. Tu mano motinėle, močiute sengalvėle Grž. Kai aš buvau mažutytė, mañ mylėjo motynytė (d.) Ds. Motinýte lelijyte, kur man dėtis, kas darytie? Gdr. Motinėle miela, palik mane vieną Švnč. Ten ne viena motynėlė sūnyčių raudojo LB45. Motynãle, aš josiu jau Krtn. Anyta yra paties motina, dieveriai yra paties broliai StnD20. Dainiuosi dainiuosi, i nė galo, nė krašto – o ta vis motynìkė, amžinatilsį, išmokė Žv. Ir išėjo dukrytėlė rūtytėlių skinti, ir išėjo motinutė dukružėlės barti Gdr. Neduod, motinėle, už šelmos bernelio, už to pijokėlio Šr. Todėlei apleis vyras tėvą ir motiną savo ir pristos moterį savo BB1Moz2,24. Šitai išnešė nuomirusįjį, kursai buvo vienturtis motinaip savo VlnE113. Būt jo motinip ant tarnavimo SGI14. ^ Motinos meilė kas dieną nauja KlvK. Kiekviena motina savo vaiką giria PP151. Kiekvienas sūnus motinai mielas Dkš. Geras, blogas – mótinai vis vaikas Trgn. Motinos ranka neskaudi Vlkj. Motinos mušimas – sviestu tepimas Bsg. Motinos dūžis – sviesto gniūžis VP30. Motina visa [kas negera] pamiršta LTR(Pp). Motinos ašaros veltuo nenueina LTR(Pp). Verkia kai motinos mirusios Sln. Motinos nėr – visko nėr Gs. Džiaugias, kai motynos sulaukęs iš kapų pareinant Sln. Tarp dviejų motinų vaikas be galvos Krp. Gyvenu kaip ant motinos kelių (be rūpesčių) rš. Prikrauta visokių gėrybių, gal tik tėvo ir motinos ten nerastum (visko labai daug yra) rš. Akysna motina, už akių ragana TŽV601. Naktis – mano motina (sako vagis) Tsk. Viena diena motina, kita diena močeka (sakoma apie nepastovų orą) B. ║ prk. apie tai, kas labai artima, brangu: Žemėmūsų visų mótyna KII75. O motina žeme, kokia tu graži ir vaisinga! sp. Tu Lietuva, tu mieliausia mūsų motinėlė! A.Baran. ║ moteris, turinti ar turėjusi vaikų: Daugiavaikės motinos gali būti vyriausybės apdovanojamos garbės vardu „Motina didvyrė“, ordinu „Motinos šlovėarba medaliu „Motinystės medalis“ (sov.) rš. Visuotinė pagarba, meilė ir rūpinimasis gaubia Tarybų šalyje moterį motiną (sov.) sp. 2. žmona, pati: Abu parėjo: vyras ir mótina Brsl. Naidaugiausia tai mótinos pjaudavo [javus] Pb. Tėvas su mótyna savo veselijon išvažiavo Ds. 3. patelė, turinti jauniklių: Martynui kačiuką paėmus į rankas, motina katė atsistojo, kelis kartus kniaukterėjo I.Simon. Pataisė aviai kampą, užtverdami suolu, kad ėriukas nuo motinos nenuklystų rš. 4. Paž vienintelė bičių šeimos patelė, galinti dėti kiaušinėlius, bičių karalienė, bitinas, bitinėlis: Bičių motina yra ilgesnė už kitas bites J.Krišč. Motina bičių, rods, tur ilgą gylį, bet ji su tuomi nekand žmogų S.Dauk. Aš jį vis bitinu ar bičių motina vadinsiu, nes ji yra vienintelė tikra motina visų kitų bičių S.Dauk. Dvi mótinos nesutinka aulė[je] (avilyje) Vgr. 5. senoji bulvė, iš kurios išauga naujos: Mótinos supuvusios, šviežios bulbės i nemezga Krš. Kai mes bulbes kasėm, tai da mótinos nebuvo supuvusios Škn. 6. prk. ko nors pradžia, šaltinis, pagrindas: Trakų kalba nėra lietuvių kalbos motyna K.Būg. Kur šitų obuolių mótina (medis, kur jie augo)? Plv. Vilija mūsų, motina upelių V.Kudir. Nes kaip didžiavimas yra mótina drąsumo, teip romumas – tiesos DP613. ◊ káilį į mótiną atnė́ręs tokio pat plauko, kaip motina (apie gyvulius): Karvutė visą kailį bus į mótyną atnėrusi J. kaĩp iš akių̃ mótinos krìtęs J.Jabl labai panašus į motiną. krìkšto mótina Rm krikštamotė. mótina dìdvyrė sov. rš garbės vardas, buvusioje Tarybų Sąjungoje suteikiamas motinoms, išauginusioms ne mažiau kaip dešimt vaikų. mótinos ir trùpinius pariñkęs motinos būdo: Marytė, jo sesuo, motinos ir trupinius parinkusi, jį slaugė rš.

motina sinonimai

motina antonimai

motina junginiai

  • išnešiojusioji motina, kaip motina, karalienė motina, motina donorė, vieniša motina
  • išnešiojusioji motina
  • Fiodoro Dievo motina, Kaip aš sutikau jūsų motiną, Marija (Jėzaus motina), Motina Teresė
Ką reiškia žodis motininis? Visi terminai iš raidės M.