vaikas reikšmė

Kas yra vaikas? vaĩkas sm. (4) KI421,685, KGr112, Sch 133,142, L, Š, Rtr; SD116,28, SD283,549, Sut, I, BzB337, LsB187 1. R, R85,223, MŽ, MŽ112,297, LL29 tėvams sūnus ar duktė: Tas tėvas turi daug vaikų̃ K. Bit jam daugis vaikų̃ Zt. Visas džiaugsmas su vaikaĩs Aln. Džiaugiuos tais anūkais da labiau kaip su savo vaikù Pš. Turėsi ažumainą – auga vaĩkas Klt. Žmogus laimingesnis daugiau vaikų̃ užsiugdęs Mlk. Kaip mun gerai: vienas vaĩkas pry šono, kitas pry lovos galo Lkv. A vaikų̃ mažų daugel turi? Kr. Skalsina kaži ko, vieną vaĩką tetura Krš. Vienas vaĩkas [būva] ai labai geras, ai labai blogas Dglš. Manimp devyni vaikaĩ buvo: keturi sūnai ir penkios dukteres Lz. Tik pirmas sunku, o paskui vaĩkas vaĩką auklėja Ob. Kai sveikas vaĩkas, tai nenumanai, kap užauga Dglš. Du vaikù buvo: vienas py mokslo, kitas py karvių Sg. Mes brolėnai, tikrų brolių vaikaĩ Aps. Nepakrikštija vaikų̃, gyvuliai pasilieka Avl. Keturioleka vaikų̃ gimdžiau, devynis buvau užsiauginusi Nmk. Aš vaikùs labai lengviai gimdžiau Rod. Ot drūta žmona, ana i vaikaĩs nejučiom perserga Str. Kai kadai dešims kokių vaikų̃ – moteris sveika kai ropė Švnč. Padabot nėr in ką: mažutė, sudžiūvus kaip skepetėlė, o vienuolikos vaikų̃ moma Slk. Iš pažastės ne vienai vaĩkas neiškrimta – kenta visos Rdn. Nėščia moteris negalinti sėsti į vežimą atbula – vaikas gimsiąs atbulas LTR(Srj). Dar joj pirmutiniu vaikù vaikščiojo Vlk. Trys vaikaĩ yra, ketvirtasis kelė[je] (laukiamas gimstant) Slnt. Pastojo trečiu vaikù Mžš. Tiek metų vaikų̃ neturėj[o] – kiba dar̃ inmetė kas? Krok. Man vaikų̃ nebuvo Dgp. Pati verkia su dum vaikum̃ palikusi našlė J. Matai, mūso tėvo buvom dveji vaikaĩ Kl. O jug nei vaĩko nė vieno neišritino (nepagimdė), nei nėko End. Vienas vaĩkas iškrenta, tuo kitą užraugia Pš. O kai pupos viens palei kitą tie vaikaĩ tik ritasi Slv. Du metai ir du vaikaĩ – ar ne per reta? (juok.) Pv. Vaĩkas prie vaĩkukada jai dirbt?! Mžš. Tankūs vaikaĩ, vaĩkas in vaĩko Klt. Tai vaikaĩ tankūs: tas paskui tą Pls. O kas iš to gero – vaikaĩs apsikriovė End. O kur buvo, ka ponai būtų apsipylę vaikaĩs? Btg. Vienas vaikas ant rankų, kitas sterblėj Dkš. Buvo vaikų̃: vienas nu skreito, kitas į skreitą Ms. Vaikais vedinos, pilvais varinos, puodais nešinos eina bobos pri darbo Šts. Nieko nepadėsiu: užsiaugys, tai žinos, ką reiškia vaĩkas KzR. Ka y[ra] maži vaikaĩ, nu ta [i](tai)

vaikas sinonimai

vaikas antonimai

vaikas junginiai

  • benamis vaikas, kaip vaikas, kalės vaikas, migranto vaikas, nesantuokinis vaikas
  • migranto vaikas, nesantuokinis vaikas
Ką reiškia žodis vaikatėvis? Visi terminai iš raidės V.