devyni reikšmė

Kas yra devyni? devynì, devýnios num. card. (3) 1. SD51, R, K skaičius, skaitmuo ir kiekis 9: Par dieną uždirbau devýnius rublius Pnd. Taip vėlai temsta: pusė devynių̃ – šviesu! Mžš. Užteks to maisto kokiom devynióm dienom Gs. Ateik devyniom (devintą valandą) Kn. Ar esi kuomet matęs žaltį devyniomis galvomis? J.Jabl. Buvo devyni broliai ir dešimta sesuo LTR. Kur tavo devynì sūneliai, ten mano devynì broleliai J.Jabl. Devynì metai, ne viena diena, kai pas tėvelį namie nebuvau Dkš. Devyni pjovėm, devyni rišom, seselė nešiojo JD146. Dar liko devynì šimtai skolos Ps. Devynios dešimtys R267. 2. prk. daug, daugelis: Sukėlė devynias kalbas Šts. Kalbėt gal už devýnis (plepi) Krtn. Karalius žinojo, kad toks žiedas yra až devynių girių, až devynių marių LTR(Dkk). Mus apstatė šautuvais ir tankais, devyniom bėdom apsupo V.Mont. Pro atdaras ponų virtuvės duris sklido devyni kvapai rš. Led atsikirtau nuo devynių̃ kaip kalių, t. y. nepasidaviau J. Kai ateis devynios dienos švenčių, tai tada pasilsėsi Sln. Devýnias naktis miego nemigau, devýnias žvakes lig sužibinau J.Jabl. Užaugusios žalios rūtelės į devynias šakeles JV841. Giedojo volungėlė devyniais balseliais KlvD103. Spįs devynios saulelės KlvD334. Ir išdygo liepužėlė devynioms šakelėms JD1244. Dukryte mano jaunoji, eik pas tą ežeraitį, kur teka devýnios upaitės Sch4. ^ Devyni amatai, dešimtasbadas Jnš. Devynì vyrai vieną gaidį pjauna Jnš. Devyni gudai aviną pjauja B. Gi žiūriu žiūriu – devynì vilkai vieną bitę bepjauną ps. Devýnis kartus pamatuok, dešimtą pjauk Jnš. Susiraukęs kaip devýnios pėtnyčios Aln. Ėda kap nuo devynių̃ saitų paleistas (labai išbadėjęs) Plv. Jau mano mislys devyniais kūliais virsta (nežinau ką daryti) Prng. Gardu kaip devynì medūs J.Jabl. Žilis galvo[je], devyni nakšiai (biesai) uodego[je] J. Suk jį devynì! Ar. Kad tave devynì parautų! Grž. Važiuok, tegul neša kur tave devýnios! Pg. Kad tave devyni velniai paimtum! J. Rauk tave devynios tokią raganą! rš. Nerinks tokio devýnios! Pg. Girtos galvos devynios netrauks rš. Tegul anuos ten devyni drugiai sukrato A1885,118. Kaip gausi per ausį, devynias bažnyčias pamatysi VP21. ◊ devynì dañgūs galvojè pasidãrė Ds sakoma susitrenkus. devýnios galýbės daug: Devýnios galýbės pinigų Ut. Devýnios galýbės žiurkių yra J. devýnios nemãtę Lkm tiek to. į devýnias gémbes pùlti visaip suktis: Iš bėdos puola į devynias gembes J. neĩ penkì, neĩ devynì nei šis, nei tas: Iš tavo darbo neĩ penkì, neĩ devynì Krkl.

devyni sinonimai

Ką reiškia žodis devyniabrolis? Visi terminai iš raidės D.