šimtai reikšmė

Kas yra šimtai? šimtaĩ sm. pl. (4), šim̃tai (2) dideli pinigai, stambios jų sumos: Jis turi šimtùs prisikrovęs NdŽ. Reikėjo seserums dalis išmokėti, ir ieškojo [žmonos] su šimtaĩs Krš. Ana turėjo tų šimtų̃, i apsižanijom Krž. Pasėdės kelias adynas lig pietų, kelias po pietų – nora šimtùs gauti Ms. Nors būtų graži, patogi, jauna, šimtų neturi – vyro negauna LTR(Jž). Vartoja šim̃tais Nm. Ans šimtais skaito J. Užtenka, tų šimtų̃ neturiav Lpl. Šimtaĩs mėtydamas, visus pinigus išmėtysi Ėr. Žmogui uždavė jautį tyčioms iš jungo pavogt ir žadėjo už tai daug šimtų̃ Jrk128. Tu jo šimtaĩs nepapirksi LKKXI127. Žinočiau – atgaučiau, šimtais duočiau, kad jaunas dieneles atvaduočiau KlvD162. Aš neturiu šimtelių ir sukrautų kraitelių, visas mano turtelis – žalias rūtų darželis LTsI271. Ateina tėvužėlis, šimtelius skaitydamas JD151. Pavadinki tėvužėlį, atskaitysiu šimtužėlius JR34. Verks mano tėvelis, šimtelius duodamas LTR(Brsl). Žlugtužį skalbsu, šimtužiùs imsu (d.) LKT213(Lbv). ^ Šimtus skaito – penkių neišmano LTsV371(Jnš). Girtuoklis šimtais vartoja, šešiais važiuoja Btg.

šimtai sinonimai

Ką reiškia žodis šimtainis? Visi terminai iš raidės Š.