nors reikšmė

Kas yra nors? bent, mažų mažiausiai

nors sinonimai

nors junginiai

  • (kam nors) atstovaujantis, (kam) į galvą ateiti (ką nors daryti), (kieno nors) atžvilgiu, (ko nors) išlaikymo šalininkas, (kokiu nors) atveju, (kokiu nors) atveju, (kam nors) kilus, (ką nors) darant, (ką nors) darant/padarius, (priversti ką nors) dirbti be atvangos, atimti drąsą ką nors daryti, atimti norą ką nors daryti, atlikti (kokį nors veiksmą), atsižvelgti į (ką nors), būdingas/įprastas kuriam nors metų laikui, būti neteisiam kieno nors atžvilgiu, būti neteisingam kieno nors atžvilgiu, būti užsiėmusiam kuo nors, dėl ko nors, eilė (ką nors daryti), galintis (ką nors daryti), galų gale ką nors padaryti, gelbėti kieno nors prestižą, gelbėti kieno nors prestižą/reputaciją, gerai pagalvoti prieš ką nors darant, ginti ką nors, imtis (kokios nors veiklos), imtis ko nors, iš kieno nors rankų, iš visų jėgų stengtis (ką nors daryti), išgerti už ką/į kieno nors sveikatą, išgerti į kieno nors sveikatą, jausti kam nors silpnybę, kada nors, kaip nors, kam nors baigta, kam nors kliūti, kam nors nežinant, kam nors rodytis/pasirodyti lyg, kas nors, kas nors bjauraus, kas nors bjauraus/nemalonaus, kas nors išsunkta, kas nors papildoma, kas nors specialaus, kas pamišęs dėl ko nors, kibti į (ką nors), kieno nors akimis žiūrint/supratimu, kieno nors akyse, kieno nors globoje, kieno nors iniciatyva, kieno nors labui, kieno nors naudai, kieno nors pasididžiavimas, kieno nors rankose, kieno nors sąskaita, kieno nors vardu, kieno nors þinioje/dispozicijoje, klysti ką nors darant, ko nors nepadarymas, ko nors nepadaryti, kokiais nors sumetimais, kokiu nors būdu, kokiu nors pavidalu, koks nors, kokį nors darbą dirbantis vaikinas, kur nors, kur nors kitur, kuria nors priemone, kuriuo nors būdu, ką nors reikšti, leisti (ką nors daryti), lenkti galvą prieš ką nors, nepralaidus (kam nors), nesaikingai ką nors vartojantis žmogus, nors kas, nors kiek, nors vienas, nuteikinėti ką nors prieš ką nors, padaryti (kam) ką nors bloga, padaryti (kam) ką nors bloga, nuskriausti, pakenkti, paduoti kam nors ranką, pakliūti į (kieno nors) rankas, palaikyti kieno nors pusę, palaikyti kurią nors pusę, pasekti (kieno nors) pavyzdžiu, pasinaudoti (kuo nors), pasukti kuria nors atšaka, patekti į kokią nors būseną/būklę, patikėti kuo nors, pavesti kà nors padaryti, pavesti ką nors padaryti, po kieno nors padu, pranešti (ką nors) gavus, priversti (ką nors padaryti), priversti ką ką nors daryti, rengti kokiai nors veiklai, sekti kieno nors pėdomis, stoti už ką nors, su kuo nors baigta, sutikti su kuo nors, teikti kam nors vilčių, toliau ką nors daryti, turėti (kam nors) silpnybę, turėti ką nors bendra, turėti ką nors bendra su, už kieno nors nugaros, užeiti ko nors paimti, užimti (kieno nors) vietą, užimti kieno nors vietą, užsiundyti (ką nors) ant (ko nors), į kieno nors sveikatą, įbrukti (kam nors ką nors), įgyti (kokią nors) specialybę, įgyti (kokią nors) specialybę, gauti... diplomą, įprastas kuriam nors metų laikui
Ką reiškia žodis nors katras? Visi terminai iš raidės N.
Draugai
Vertimas internete