bile reikšmė

Kas yra bile? 1 ×bìle (l. byle) conj., bilè; R jei, jei tik, kad, kad tik: Bìle tep padarei, tai ir gerai Šn. Bilè aš tikt namiej K. Kiek nori, tiek imk, bilè padarysi Ds. Šioks pats, toks pats, bile pati graži JV1087. ^ Kaip sirgo, taip, bìle gerai numirė (kaip buvo, taip buvo, kad tik gerai pasibaigė) Grž. Kad ir sena, bile pana Lkš, Grž. Kas jaučiui galvon, bìle žolė Dkš. Kad ir ant šluotos, bile važiuotas TDrVII396.
2 ×bìle (l. byle) prt., bilè bet, ar, bene: Sakyk, ar gal dailiaus skambėti balsai bile kitos šnektos? KlvD352. Ne bìle pievoj dobilas augo penkiais šešiais lapeliais, su devyniais žiedeliais Dkš.

Ką reiškia žodis bile kada? Visi terminai iš raidės B.