kaip reikšmė

Kas yra kaip? 1. kitaip 2. žiūrint koks, žiūrint kiek 3. kažkaip, kažin kaip, labai 4. ko gero 5. tučtuojau 6. būtent, pavyzdžiui 7. kaip štai 8. jokiu būdu 9. niekados 10. lyg, tarytum 11. tartum specialiai 12. tuojau pat 13. tinkamas tinkamai 14. žinoma 15. lyg sąmoningai, tartum specialiai 16. visai taip vos tik, tiktai 17. kaip tik 18. kone, maždaug, apie 19. tik, išskyrus 20. kad 21. kadangi 22. kur

kaip sinonimai

kaip junginiai

  • (eina) kaip iš pypkės, (kaip) jautienos, (kaip) karalienės, (kaip) karalienės, karališkas, (kaip) lapės, (kaip) lapės, lapiškas, (lygiai) kaip ir, (taip) kaip, (švelnus) kaip šilkas, atrodyti kaip, augti kaip grybams po lietaus, aštrus kaip skustuvas, baltas kaip sniegas, bet kaip, būti kaip devintame danguje, būti kaip tik, būti/jaustis kaip devintame danguje, dar kaip, daromas priešokiais/kaip pakliūva, daryk kaip nori, daryti kaip nori, dievaži! kaip Dievą myliu!, dirbti bet kaip, eiti kaip sviestu patepta, elgtis kaip pridera, elgtis kaip pridera/tinkamai, esantis kaip filialas, esantis kaip filialas/narys/padalinys, garbindamas kaip stabą, iškišti kaip, išnykti kaip dūmams, jaustis kaip, jaustis kaip devintame danguje, jaustis kaip namie, jaustis kaip ne savo kailyje, jaustis kaip ne savo kailyje/nejaukiai, juodas kaip degutas, juodas kaip smala, kad ir kaip, kad ir kaip būtų, kad ir kaip keista, kad ir kaip ten būtų, kaip Dievo užantyje, kaip angelas, kaip be galvos, kaip dukart du, kaip galima, kaip gyvas, kaip ir reikėjo tikėtis, kaip iš po žemių, kaip karoliukas, kaip kaulas, kaip košė, kaip kulka, kaip laukinis, kaip maišas, kaip metalas, kaip mitas, kaip motina, kaip mėsos, kaip naujai gimęs, kaip ne šio pasaulio, kaip nors, kaip oficialus asmuo, kaip pagal užsakymą, kaip pakliūva, kaip papuola, kaip pasiutęs, kaip paslaptį, kaip pašėlęs, kaip perkūnas iš giedro dangaus, kaip perlai, kaip pietiečio, kaip plienas, kaip popierius, kaip sakoma, kaip savo penkis pirštus, kaip sidabras, kaip sirupas, kaip smala, kaip sniegas, kaip spiralė, kaip stulpas, kaip suodžiai, kaip sviestu patepta, kaip ten., kaip ten..., kaip tik, kaip tik tada, kaip tik tas, kaip tik šiuo metu, kaip vaikas, kaip vaistas, kaip vienas, kaip viesulas, kaip visagalis, kaip visuomet, kaip yra, kaip čia atsitiko, kaip įkaušęs, kaip šeiva, kaip šešėlis, kaip žvaigždės, kaip žvėris, kas tai matė! kaip taip galima?!, kietas kaip ragas, lengvas kaip plunksnelė, matysi kaip savo ausis, miegoti kaip užmuštam, ne toks geras kaip paprastai, ne toks kaip visada/visų, norėti pasakyti (kaip), padarytas kaip pakliūva, pasidaryti kaip stikliniam, pasilikti kaip stovi, pataikyti kaip pirštu į akį, pavargęs kaip šuo, pilantis kaip iš kibiro, pilti kaip iš kibiro, plonas kaip voratinklis, studijuoti kaip šalutinę specialybę, sustoti kaip įbestam, sveikas kaip ridikas, tiesus kaip styga, toks pat kaip, užsispyręs (kaip asilas), užsispyręs kaip velnias, visi kaip vienas, įsitempęs kaip styga, šaltas kaip ledas, švelnus kaip pūkas, žinoti kaip savo penkis pirštus
  • Kaip aš sutikau jūsų motiną
Ką reiškia žodis kaip ne kaip? Visi terminai iš raidės K.
Draugai
Vertimas internete