ryto reikšmė

Kas yra ryto? 1 rytó adv. K, I, J, rytõ; N žr. rytoj: Galėsi pareiti rytõ numie Trk. Teip sakė, a rytõ duos tus miltus, a pirmadienė[je] Žeml. Šituos dabar valgyk, o tuos pasilik an[t] rytõ Mrj. Rytó pietums kad būtų kisieliaus! Žgč. Neberašyk, ką čia rašai patamsy – rytó parašysi Mžš. Rytõ vakare plunksnas plėšysim KzR. Tai sakau: rytó dienos jau nesulauks LKT199(Grl). Nebaugu būtų i mirti, ka žinotum ryto vėl atsikelsiąs LTR(Vdk). Šiandien alų gersim, ryto iškeliausim į Vengrųjų žemę Sch13. Ryto šventa JV4. Ryto da[r] graudžiaus verksi, ryto graudžiaus raudosi JV655. Tai tu rytó atnešk man vištas, ką žadėjai LB212. O ryto rytelį užtekės saulelė, nuims tave nu galvelės StnD15. Ryto pat pasidarysiu turtingas Blv. ^ Ne vakar buvai, ne ryto ateisi Sln. Kas man šiandien, tai tau ryto Sch97(B). Tas bus ryto po pietų LTR(J.Jabl). Jei ne šiandie, tai rytõ, jei ne ryt, tai subato KzR. Geriau ryto, negu niekada LTR(Jnš).
2 rýto adv. LKKVII201, OG419, Sv, Dglš dienos pradžioje, iš ryto, rytą: Pietaisvakaro atej[o], o nuej[o] rýto Dv. Rýto pasikeliam, arkliuką pasiimam, vė[l] jojam darban dirbtie Švnč. Nuejau rýto grybaut JnšM. Aš tik rýto paskėliau ir girdžiu: tu tu tu iš pulemiotų Pb. Anksti ryto kelkis, dar saulei netekėjus, ir geni [karves] Dg. Rýto žuvų, dieną vėl žuvų gaudyt einu Strn. Aš rýto ilgai negaliu valgyt Alks. Anksti rýto mes nugenam kiaules Kb. Vakar rýto sumušė sviesto Ktk. Turim dar ir arbatos, tik ryto virta Kp. Kas čia yr rýto klaimelis iškult, dieną ryšelis nubraukt, o vakaro sykelis sumalt Km. Eik gult, ryt rýto išsimazgosi bliūdus Lel. Tai kad ryt rýto atsikėlę rastumėm pašalta! Ds. Kas prakalbins rýto vakarėlio? Ds. Anksti ryto rytelio ieško bernas žirgelio LTR(Grv). Rýto anksti kėliau, žirgelį pašėriau (d.) Mlk. Kas ryto ginė, ryto rytelio? NS453. Aš nenoriu daugel gerti, reiks man rýto anksti kelti Kp. Tarias mergos ryto gyt, nori zenkių pamatyt NS448. Anksti rýto gegužytė užkukuos LD394(Skp). ◊ rýto vãkaro nuolat: Rýto vãkaro vaikas verkia ir verkia Tvr.

ryto junginiai

  • Didžiasalio Ryto vidurinė mokykla, Dieveniškių Ryto vidurinė mokykla, Druskininkų Ryto gimnazija, Kėdainių Ryto vidurinė mokykla, Lietuvos ryto spaustuvė, Marijampolės Ryto vidurinė mokykla, Pabradės Ryto vidurinė mokykla, Plungės Ryto pagrindinė mokykla, Rudaminos Ryto gimnazija, Ryto vidurinė mokykla, Ryto žvaigždė, Varėnos Ryto vidurinė mokykla, Vilniaus Ryto vidurinė mokykla
Ką reiškia žodis rytodien? Visi terminai iš raidės R.