rytoj reikšmė

Kas yra rytoj? rytój adv. K, DŽ; SD148, R, MŽ, Sut kitą, ateinančią dieną: Rytinis, rytoj būsiąs SD79. Rytoj diena būsianti SD172. Misliu rytój išvažiuot Smurgainysa su mergiokiute Grv. Rytój būsiu laisvesnis Pb. Per rytoj dieną išruoškite [savo vyrus] Vaižg. Verkė ji ir naktį nubudusi, ir rytoj dieną A.Vien. Rytoj važiuosim miškan J.Jabl(An). Kaip rytój, sakau, važiuosiu į malūną Rm. Rytój šventa, išmiegosim Nmč. Šį vakarėlį pas motinėlę, o rytoj rytelyj pas anytėlę BsO262. O jei kas išliks ant rytoj, tatai ugnimi sudeginsit BB2Moz12,10. Ne vienas nepalaikykiat to iki rytoj BB2Moz16,19. Kūnas … rytoj už jus bus ižduotas DP265-266. | Nesirūpinkit tada apie rytoj dieną Ch1Mt6,34. ^ Šiandien man, rytoj tau KlvK111. Kad duosiu per nosį, tai ir rytój žinosi! Ds. Ne vakar dygęs, ne rytoj augęs TŽV616. Kaip šiandie padarysi, taip rytoj rasi LTR. Dievas davė šiandie, duos ir rytoj LTR.

rytoj sinonimai

Ką reiškia žodis rytojas? Visi terminai iš raidės R.