rasi reikšmė

Kas yra rasi? ràsi modal. K, J, DŽ, Rg; H, Lex98, Q568, R galbūt, turbūt: Nespjauk į vandenį, rasi pats gersi Grz. Kokiedi dvi motriški ràsi i buvo KlbX127(Krtn). Ràsi iš nervų sukinė[ja] munie nagus Pj. Čia penkiasdešimt mėterių ràsi būs, ràsi nebūs Žgč. Sako, ràsi giminaitė Vkš. Tik puškuo[ja], tik alsuo[ja] – ràsi i pilvelis užeina Trk. Ràsi buvai daržely, ràsi skynei kvietkelį, ràsi tavo vainikelis darže terp rūtelių (d.) Prk. Ei, cit, neverki, mano mergele, ràsi da aš sugrįšiu JD1134. Eičiau šį rytaitį į margą miestaitį, rasi rasčiau močiutę N73. Po vienų metų, rasi ir antrų, tad aš parsiųsiu jums dovaneles KlpD28. Kažina kuomet pasimatysma, rasi nė varnas kaulo nebatneš D166 psl. Rasi rasop rasi B. Rasi rasoj rasi MŽ. Jų galėjo ràsi kokia dvidešimt būti KII20. Rasi įspins saulė ir į mūsų langą M. Šlektas kaimyns, kursai, rasi savo šiaudus bei šieną žiemoje pardavęs savo galvijus didei anksti pavasaryje išvaro K.Donel1. Na, rasi nieko, rasi pasveiks I.Simon.

rasi sinonimai

Ką reiškia žodis rasik? Visi terminai iš raidės R.