varnas reikšmė

Kas yra varnas? 1 var̃nas sm. (4) KBII57, K, J.Jabl, Š, Rtr, BŽ65, FrnW, DŽ, KŽ, LKAI149, LKT251(Šd), Ds, ČrP, Mlk, Grv, várnas (3) Jrk55, K.Būg(Slv), NdŽ, FrnW, Pc; SD165, SD186, R284, MŽ380, D.Pošk, S.Dauk, Sut, I, L, ŠT171, E zool. varninių šeimos didelis juodas paukštis, kranklys, juodvarnis (Corvus corax): Juodasis var̃nas NdŽ. Šilo var̃nas NdŽ. Varnas krankia R, MŽ. Tie didiejai varnaĩ teip i vadinami – krankliais Akm. Var̃nas labai girdi Kp. Ale varnaĩ kaip ataskrenda, tai atsistoja i baigia kapot [obuolius] Kvr. Varnaĩ tokie krunkliai, būdavo, tie puldavo žąsiukus i kapoja PnmŽ. O varnų̃ daug – nat juodi miežiai Aln. Var̃nas krankdamas leka teip į šiaurę, į rytus, ta jau šaltį atneša anie Pln. Darganos bus, kad varnaĩ an žemės tupia KzR. Jei du varnu lekia kranksėdamu, tai bus vestuvės Brž. Ak, kad jūs pastotumėt varnaĩs, ne mano vaikais būdami Jrk100. Ei, var̃nai var̃nai, juodasis varnẽli, ar nematei sūnelį? JD1157. Var̃nas pjovė aviniuką, varna sukapojo (d.) Užp. Varnos ir varnaĩ su šarkoms irgi pelėdoms, pelės su vaikais ir kurmiai šilumą gyrė K.Donel. Ir atskrido juodas varnas, ir nuleidė savo sparnus A.Strazd. Žmonių taipo nu daug didei pamirė, jog nepakastus varnai, vilkai ėdė Mž427. Atvėrė Noah langą skrynės, kurią buvo padaręs, ir išleido (išlėkdino) varną, tas lekiojo šę bei tę BB1Moz8,7. Varnai visados anksti ir vakarą nešdavo duonos ir mėsos jamui (Elijošiui) MP123. Klausiu tave, paukšteli, tu juodasis varneli RD47. Pasakyk, mergele, pasakyk, jaunoji, kas yra juodesnis už juodą varnẽlį (d.) Bgt. Ir parlėkė juods varnelis, juodasis varnelis, ir parnešė baltą ranką ir aukso žiedelį KlpD49. Tu varnẽli, juodvarnėli, būk mums už brolelį JD223. Tas varneláitis, tas paukštelaitis, tas juodas nedarytas JD30. ^ Juodas kai varnas B992. Vienas žirgas juodas kaip varnelis, antras žirgas baltas kaip gulbelė LMD(Šl). Kaip varno plunksną (iki mėlynumo) sumušti N. Kai sušoko visi kap varnaĩ, man i šaukšto neliko Švnč. O tie nuėję kur ir žiopso kaip varnaĩ Snt. Prilėkė kaip varnų̃ ponų pilnas dvaras Ssk. Bobutė sakius: jegu ją (marčią) imsi, tai kišk tvoron galvą, tegul varnaĩ kapoja Šmn. Tiesą sakant, ir juodas varnas varnui akių nekapoja A1885,113. Var̃nas var̃nui akies neižkerta DP529. Var̃nas var̃nui į akį nekerta Dkš. Pri mainininko vartų varnaĩ kranka (mainikaujant visko netenkama) Dr. Mainai varnams, priedai vaikams (išmainytas arklys padvesia) B992. Po vainų varnai tunka KlvK110. Juodo varno ir su muilu neišprausi LTsV80. Pakilo kaip erelis, nutūpė kaip var̃nas NdŽ. Papuolęs į varnus, tai rėk kaip varnas, o jei nerėksi, tai akis išles Klvr. Kas žino, kuomet pasimatysme, rasi nei varnas kaulų nebeatneš M. O gal dar var̃nas kaulus kur ir nuneš (gal teks ir kitur numirti) Krž. Prauskis prauskis, kol varnas pagaus LMD(Šl). Kad tave varnai sulestų B235. Kad jų var̃nas kaulus išnešiotų po visą pasaulį, kaip jie mane kankindavo Bsg. Juodas varnas krunkterėjo, visa giria linkterėjo (kunigas bažnyčioje) PrLXVII40, B992. Juodas, o ne varnas, raguotas, o ne bulius, šešios kojos be nagų, eina, o ne aria (juodvabalis) LMD(Trgn). ◊ arklàsis var̃nas; B934, N zool. naktikovas (Nycticorax nycticorax). varnaĩs nueĩti niekais virsti: Buvo du sūnūs, tas vienas varnaĩs nuė̃jo KlK27,85(Žg).
2 ×varnas, -a (l. wrony) adj. SD404, Sut, FrnW kuris juodo plauko (apie arklį).

varnas sinonimai

varnas junginiai

  • Gintaras Varnas, Robertas Varnas, Varnas (astronomija), Varnas (simbolis)
Ką reiškia žodis varnauoginiai? Visi terminai iš raidės V.