paukštis reikšmė

Kas yra paukštis? paũkštis sm. (2), paũkštis, -ies sf., sm. (2) Klt, Brž 1. SD310, R plunksnotas, su sparnais, su dviem kojomis, su snapu stuburinis gyvūnas: Vandens paũkštis KII339. Vieversys – artojo paũkštis Rš. Paũkščiai čiauškia J. Eik medžioti, nušavęs medės (laukinį) paukštį, išvirk valgį! M.Valanč. Lauko paũkštis vėju ir kvepia (apie virtą kurapką) Pc. Gali kokį [naminį] paũkštį laikyt i viską – juk kiaušinis gerai Jrb. Gyvulių tų, paūkščių [ūkyje] – eini eini... Mžš. Kur jūsų paukščiai, paukšteliai, paukštytės, katrų čilbančių teip ramu klausytis?! A.Baran. Nuo ankstybo ryto iki vėlybo vakaro čiulba ir ulba paukščių paukščiai I.Simon. Oi, to gegutėlė, paukščių motinėlė! (d.) Pn. Ar teisybė, kad paukštis didelė buvo? Sako: Nemačiau paukšties LB251. Lizdas an lizdo, paũkštis an paũkšties (d.) Prn. Ir jis norėjo, kad jam parneštų tokią paukštį LB181. Karalius ... vaikus siuntė ieškot, kur yr tokios paukštys LB253. Ant švento Jono visos paũkštys matyti (visi paukščiai parskridę) Krž. Niekas to paukšties nematė J. Pareis jis iš giraitės, parneš raibų paukštaičių RD26. Aš budėjau ir stojause kaip paukštis pūstasis ant stogo Mž473. Erelis aukščiaus skraidžioja neg visi paukščiai DP43. Paukštis Indijos (papūga) SD241. Tavo kūnas bus strova visiems paukštims dangaus BB5Moz28,26. Kas tas par paukštùkas yr: a kielė, a blezdinga? Prk. Jį pavertė paukštukù (ps.) Žln. Arklukas kap paukštùkas – kokia ano syla! Žrm. Bekeliaudamas atrado nuvargusį paukštytužėlytė̃lį Jrk102. Jei paukštaitis sulapsi langan, – naujiena ateis (priet.) Vlk. Ei tu sakal paukštužėli, tu toli lekiojai! (d.) Ktk. | Mes gulam ir keliam su paũkščiais (anksti) Dkš. | prk.: Kai aš bandą ganiau, kas aš paũkštis buvau – mažiukas Erž. Ne tokia jau ji paũkštis (ne baukštuolė) Ll. Plieno paukštis (lėktuvas) per bedugnę skrenda S.Nėr. ^ Dar̃ jei nuej[o], tai paukščiù neparlėks (veikiai negrįš) Lp. Žirgas paukščiu skrenda, vežimėlis dunda LTR. Eik į mokyklą, pasivėlinsi – paukščiù nenulėksi Pc. Girios paũkštis į girią žiūri Dkš. Paukštis į krūmus traukias (kiekvienas nori, kur geriau) B. Paũkštis lekia i grūduką paima (svečias raginamas užkandžiauti) Erž. Koks paukštis, toks ir lizdas Vkš. Koks paukštis, tokia ir giesmė Pnd. Durna paukštis, durnai ir gieda LTR(Ant). Prastas paũkštis, kur savo plunksnų nepaneša Jrb. Negeras paukštis, kurs savo lizdą bjaurio[ja] VP31. Nė vienas paũkštis ant uodegos sau nešika (niekas savųjų nepeikia) Gs. Gerą paukštį dviem kulkom šauna rš. Aukščio ik šūdo paũkščio (apie mažą, žemą) Krok. Paukštelėlis papurgalvis aukštyn lekia pauto dėti (apynys) ST599. ║ dem. meilikaujamas kreipimasis: Ievute, paukštutėli, kas tau? LzP. Mano paukštel, mano paukštyt! N. 2. šiaip koks gyvūnas, gyvulys: Gaidys pagal savo paprotį naktį pradėjo giedoti ..., budina miško paukščius PP39. Kitą kartą paukščiai visi, ant žemės vaikščiojantieji, susirokavo kelius dirbti [tik kurmis nepanoro] PP81. Stirniukasgirinis paũkštis – jo neina pririšt Jrb. O ašiai pamačiau šyvąjį kiškelį, šyvąjį kiškelį – girelės paukštelį JD119. Voi tu zuikeli, tu budrus paukšteli, voi ar tu nematei mano mergelės? LB154. Vilkas vilkelis, medinis paukštelis RD145. Bet jie (tranai) yra naudingi paukšteliai S.Dauk. Blusa blusele, smilus paukštelis RD145. 3. prk. apie kuo nors išsiskiriantį žmogų (ppr. suktą, nepatikimą, įtartiną, nedorą): Ne bažnyčios paũkštis esu (nesu pamaldi) Grz. Kavokis nekavokis, o vis tiek sužinos, kas par do vienas paũkštis esi Vvr. Pagaliau privertėm jį prisipažinti, kas jis per paukštis rš. Ta mūs kaimynė man neaiškus paũkštis Mrj. Mandrus paukštis (turto grobstytoją), išsisuks Krš. Su juo reikia atsargiai kalbėti – tai geras paukštis Jnš. O, jis geras paũkštis – jo gryna ranka nepaimsi! Alv. Aš ne miško paũkštis – bijau visa ko Žml. ║ apie žinovą: Tu žuvų paukštis, tai gali visas žuvis pažyt Plv. ◊ miẽgo paũkštis apie ilgai miegantį žmogų: Šitie vaikai tai patys tie miẽgo paũkščiai Užp. naktiẽs (naktìnis) paũkštis Rs, Mrj apie naktibaldą: Supaisysi, kur jis vaikščioja – nakties paukštis Kri. paũkščių kẽlias (tãkas) K; R astr. tolimų Galaktikos sričių reginys. paũkščio píeno nėrà visko perteklius: Viso buvo, paukščio pieno nebuvo VP50. var̃go paũkštis vargšas: Aš tai jau var̃go paũkštis Plv. Mes var̃go paũkščiai – ne iš kažin kokių Vv. Kur ieškosi, vargo paukšti, sau šiltos nakvynės? S.Nėr. vė́jo paũkštis Plt kas bastosi be tikslo.

paukštis sinonimai

paukštis junginiai

  • ankstyvas paukštis, balų paukštis, naminis paukštis, narvelyje laikomas paukštis, neaiškus paukštis, paukštis giesmininkas, vandens paukštis, vandens paukštis/paukščiai
  • Akmenė (paukštis), Amazonės (paukštis), Apykaklėtasis rojaus paukštis, Didingasis rojaus paukštis, Didysis rojaus paukštis, Dvylikaplunksnis rojaus paukštis, Harpija (paukštis), Imperatoriškasis rojaus paukštis, Karaliaus Alberto rojaus paukštis, Karališkasis rojaus paukštis, Kovas (paukštis), Mažasis rojaus paukštis, Mėlynasis rojaus paukštis, Pionai (paukštis), Plačiauodegis pjautuvasnapis rojaus paukštis, Puošnusis rojaus paukštis, Raudonasis rojaus paukštis, Retas paukštis (1994 albumas), Rojaus Paukštis (astronomija), Rojaus paukštis, Rudasis pjautuvasnapis rojaus paukštis, Rudauodegis pjautuvasnapis rojaus paukštis, Valacio rojaus paukštis, Varninis rojaus paukštis, Viktorijos rojaus paukštis, Vilsono rojaus paukštis
Ką reiškia žodis paukštiškas? Visi terminai iš raidės P.