matyti reikšmė

Kas yra matyti? 1. akimis, regėjimu patirti, regėti 2. įsivaizduoti 3. galėti akimis, regėjimu patirti, galėti regėti 4. mokėti skaityti, būti raštingam 5. būti regėjimu patiriamam, regimam, galimam įžiūrėti 6. pastebėti, kreipti dėmesį 7. gerbti, rūpintis kuo 8. suprasti, suvokti, jausti 9. susiprasti, galėti 10. būti aišku, suprantama 11. atrodyti, rodytis 12. patirti, išgyventi 13. sužinoti, įsitikinti 14. gauti, turėti 15. netekti 16. sueiti, susitikti 17. žiūrėti į ką 18. turbūt 19. s, ne prastų žmonių yra išmislyta JV295 ma tomai adv Ėjo jis paskui mergaitę beveik iš pat namų, bet atsargiai, atstu matomai, nenorėjo būti pastebėtas LzP Matomai, toks yra mano likimas BsPII75 maty k modal vartojama tik liepiamosios nuosakos 2 asmens forma i mat 20. mat, štai 21. tuojau, netrukus, labai greit 22. vaidintis, rodytis 23. tuojau, labai greitai, bežiūrint 24. labai verkti 25. tiek to, tesižino 26. paaiškės, pasirodys 27. visą laiką vargingai gyventi 28. gerai žinoti kieno tikslus, užsimojimus, ketinimus 29. kaip galima, kaip gali tai būti 30. negirdėtas daiktas, neįtikima 31. sunkiai gyveno , vargą vargo 32. patirti ir gera, ir bloga 33. laimingai gyventi, patirti laimės 34. nieko nežinoti, mažai kur buvus 35. būti savanaudžiu

matyti sinonimai

matyti junginiai

  • kiaurai matyti, malonu matyti/susipažinti, matyti ką pro rožinius akinius, žiūrėti į/matyti ką pro rožinius akinius
Ką reiškia žodis matytojas? Visi terminai iš raidės M.
Draugai
Vertimas internete