visur reikšmė

Kas yra visur? 1. visose, įvairiose vietose 2. Jdp Visur išarė apie namus, nepaliko ganyklų , nesuprato ir jie patys, ką daro Kp Daba užtvindė visur , tai daba bebrų daug prie Šventosios Kvr Pirma išeini į lauką kvepėjimas visur pavasarį Pšš Kur eini, visur žalia, gražu, kvėpia Ob Ne visur , vietom gražūs rugiai Jz Vislus daiktas dilgėlės, tei užsipylė vi sur p Erž Kur pasdairysi, visur nauji namai Dv Daržinė vi sur kiaura, vėjai Jrb Nu reikė buvo šiaudų dengtie pelėpę, reikė buvo visur aptaisytie Smal Kur maldavo, tai miltų visur pridulkėję an tos skrynios Plvn Po tos melioracijos plyna visur , toli regis Švnč Didelis kaip kaminas, visur mato Skp Visur kalnas, sunku vaikščiot, ale gyvent gražu, viskas matos Ob Ale kaip gražiai nusigiedriję buvo, i vė prisirado debesių iš visur Mžš Čia miestely mat iš visur privažiavę visokių, iš visų kaimų Kpr Ten pieninė mūsų tokia, pieną neša iš visur Sd Iš visur važiuoja žmones LKKXVIII164 Berniokų tai iš visur prilekia Šmn Prigriuvo žmonelių iš visur Slk Atvažiuo ja ši šon visokių iš vi sur Rsn Privažiavo jau iš visur pulkas jaunikaičių LTR Išalkęs vilkas aplink visur apsuko, ieškodamas sau paėstie Tat Aukštai kaleno gandras ir visur aplink dūzgė bitės M Katil Įsakė jam , idant visur tą žemę pagoniais apsodintų BB1Mak3,36 R, MŽ i į visas, po visas vietas

visur sinonimai

visur junginiai

  • mėgstantis visur kištis žmogus, visur kišantis nosį, visur varinėti
Ką reiškia žodis visuraugis? Visi terminai iš raidės V.
Draugai
Vertimas internete