durys reikšmė

Kas yra durys? dùrys sf. pl. (2) K; R, dùres Kp, Ds, Slk, Tvr, Sn; SD127 sienos įeinamoji anga; tos angos įtaisas, uždarymas: Dùrys ant vyrių suveriamos, atveriamos lengvai varstos J. Dùrys užvera angą J. Dùrys pusiauvirinios tura vyrį par vidų angos, o vienblaškios – tarp staktų ir durų J. Šalinės dùrys KII183. Ne lentinės, iš šakų buvę pintos durys A.Baran. Dùrys buvo užrakintos DP201. Durų apsukalas B. Buvo durys užviros SE94. Svirno durys girgždėjo J.Jabl. Reikia dùrys ažstumt Nmč. Dùres atsidarė Lzd. Jo dùres labai plačios Mrs. Kokios gražios dures! Nmn. Išvaryk šunį už dùrų Jnš. Nelaikyk ten dùrių atvirų Pc. Atjojo bernelis, po durių (durų) sustojo J.Jabl. Nuo peklos durių tik per vieną sprindį tebuvo Sz. Stalas prie durim Mrc. Radom sargus prieg durim stovinčius brš. Lyg durimis įvirto Juostė su naujiena I.Simon. Ar tu raktą palikai durysa? Kb. Kap duosiu durysnan keliu! Dglš. Durìs (prašoma atidaryti) – aš su viedrais ateinu! Skr. Ne pro tas duris pataikėme rš. Tai pasakiusi, spruko pro duris M.Valanč. Žirgeliai sukinkyti, prie durų sustatyti NS517. O ir sustojom ties vario durim TŽI289. Christus įėjo mokytiniump savump užrakintomis dùrimis DP203. Skandinai ir naikinai biedną Lozorių, duryse tavo gulintį MP242. Durysna jo tuskenkim KN193. Pirmas [altorėlis] buvo prie vaistinės durysui Tvr. Christus ... stovi dùrysiamp DP45. Durelės mažiukės Tat. Siauros ir mažos duriukės ėjo į mažą pirkaitę rš. Tam ąžuole buvo durelytės Lnkv. Anksti rytą kėliau, dureles pravėriau StnD8. Atdarė durukes BsPIV287. Į durikes brazdinau, jaunas mergas žadinau KlpD65. Atadaru, vaikeliai, durytėles BsPII327. Padariau durelukès Vrn. | prk.: Tau teks atvert naujam gyvenimui duris S.Nėr. Negreit jai atsidarys gailestingumo durys rš. O durys išganymo, amžino laimėjimo SG111. ^ Tau liko slenkstis ir dùrys (turi išeiti) Plv. Kap aš tau užkursiu pirtį, tai tu neatrasi durių Plv. Išbėgo durimìs nešinas (labai greit) Skd. Nag ir aš, kad ne klaimo dùrys, būč kiškį nudūręs Užp. Nekišk piršto tarp durų – suspaus VP32. Nuo vilko kalbi, vilkas už dùrų Šk. Išeiti būs plačios dùrės, įeiti siauros Užv. Penki tvartai, vienos dùrys (pirštinė) Rš. Kas pirmas įeina per duris? (raktas) Sim. Lojęs lojęs šunelisšmukšt už durelių (liežuvis) Sch60. ◊ dùrys atvértos (ãtdaros) galima laisvai įstoti: Mokyklų durys plačiai atvertos visiems darbo žmonių vaikams (sov.) sp. Visų mokslo įstaigų durys atdaros darbininkams ir valstiečiams (sov.) A.Vencl. dùrys neužsidãro apie gausiai besilankančius svečius ar lankytojus: Taip tankūs svečiai, nei durys nebeužsidaro Sim. Kai pradeda eit, tai dùrys neužsidãro Gs. durìs paródyti išvaryti: Paródysiu aš jai durìs, ko ji čia lando! Alk. dùrys uždarýtos nepriimama: Išgirdęs, kad man mokyklos durys uždarytos, labai nusiminiau rš. Blogam žmogui visur dùrys uždarýtos Jnš. kaĩp už Diẽvo dùrų labai gerai: Gyvena kaĩp už Diẽvo dùrų Vj. lig dùrų labai neilgai (trunkantis, besilaikantis): Jo meilė, prižadas tik lig dùrų Ds. prie uždarų̃ dùrų; uždaromìs dùrimis dalyvaujant tik reikalingiems, oficialiems asmenims: Procesas vyko prie uždarų durų rš. Bylos nagrinėjimas buvo atliekamas uždaromis durimis rš. už dùrų čia pat: Žiema už dùrių KII228. Įžegnojimai už durų, reikia skubėti siūti I.Simon. O jei negeras esi, tada lūkur (atsiilsta) (paraštėje ilsisi) griekas užu durų BB1Moz4,7.

durys sinonimai

durys junginiai

  • dvivėrės/sukamosios durys, stumiamosios durys, sukamosios durys
Ką reiškia žodis durzgelis? Visi terminai iš raidės D.