šunelis reikšmė

Kas yra šunelis? šunẽlis sm. (2), šunèlis (2) Drsk, Rtn, Lp 1. šunų jauniklis: Kalė buvo su mažais šunẽliais Trk. Buvau šunẽlį nupirkusi tokį mažą Vkš. 2. B732, R211, MŽ282, Sut, M, Š, LL144,200, KŽ nedidelis, ppr. dar jaunas šuo: Turėjo labai prantų šunẽlį Jnš. Ot piktas šunèlis, net lenciūgas braška! Mrc. Ans teip jau didliai geras šunẽlis Trk. Tas šunẽlis nebargavo[ja] valgį, viską ėda J. Veiza, ka vilkas šunẽlį jau i pagavęs Sd. O bijo, o bijo griaustinio tas šunẽlis – prie kojų prigulė, cypia PnmŽ. Šunẽlis kapkas atametė (nustipo) Kp. [Pasiutęs] šunẽlis apkanduliojo momą, ir devintoj dienoj numirė Aps. Šunẽlis pats nepasigautum – ir gauruotas tura širdį (reikia gyvulį pašerti) Všv. Ir šuneliai ėst trupučius, kurie puldinėja nuog skomios viešpatų savų DP116. Senelis šaukia šunelius „Čiu čiu“, čevelioja A.Strazd. | prk.: Jis buvo prisimušęs prie tų vokiečių už šunẽlį Brž. ^ Maži šuneliai ir didelius sujautrina J.Jabl. Šunelis, noris pikčiausias, vienas neilgai loja TP1880,7. Lauk, šuneli, kol padvės kumelė LTR(Vdšk). Du šuneliai pjaunas, balti kraujai bėga (ratelis) LTR(Vdk). Ė šunelis loja loja, baltos kruopos byra byra (mintuvai) Rš. Juodas šunelis stovi, nei loja, nei kanda ir pirkion neleidžia (skląstis, brauktuvė) Ml. Raudonas šunẽlis po slenksčiu loja (liežuvis) Vl. Raudonas šunẽlis gula po slenksčiu susirietęs (liežuvis) Pln. Medžio šunelis, lino uodegėlė (botagas) LTR. Krijų krijeliai, pikti šuneliai. Nei jiems duonos paduoti, nei atsiginti (bitės avilyje) LTR. 3. LKAI132(Dsn, Ad) žr. šuniukas 5: Padaryk stiprius šuneliùs, kad audžiant nesulūžtų Tvr. 4. kaištelis staklių pakojoms sutvirtinti: Šuneliai reikalingi stovų pakojom Grv. 5. sankaba: Skripka suklijuota, šunẽliais sukabyta džiūsta an kamino Vlk. 6. žr. šuniukas 6: An šlaunų yra du šunẽliai Grd. 7. žr. šuniukas 11: Keturi šunẽliai sudaro vieną lovą rš. 8. N, Kos32(Vkš) įšautys, pertrauktis. 9. LKAI113(Zp) dalgio rankena, šunkojis. 10. kilpelė spynai kabinti: Ar šunẽlį lupk, ar spyną laužk – rakto neberasma Trgn. 11. mūrinis suoliukas prie krosnies, mūris: Šunẽlį reik prydirbti pry pečiaus Vn. 12. KI260,276, KŽ šaškių žaidimo ritinėlis, šaškė. 13. Sut mažiausia šachmatų figūra, pėstininkas. 14. Grv bot. šuninis bobramunis (Anthemis cotula). ◊ jū́rų šunẽlis tokia žuvis: Jūrose ir vandenynuose veisiasi nedidelės ryškios žuvelės – jūrų šuneliai rš. kaĩp šunẽlis į šùlnį į sunkią padėtį (pakliuvo): Pakliuvo kaĩ šunẽlis šulniñ Krok. nė̃ šunẽlis nesulójo niekas nieko negirdėjo, nežinojo: Nė̃ šunẽlis nesulójo apie ją Ds. píevų šunẽlis toks gyvūnas: Starai, švilpikai, pievų šuneliai pasitenkina prie jų urvelių augančia žole rš. sáulės šunẽlis BzF185, Sr, KŽ; E, Rtr, Brs zool. jonvabalis (Lampyris), ppr. jo vikšras: Jonvabalis, blizgutė, gauručas, sáulės šunẽlis BŽ506.

šunelis sinonimai

šunelis junginiai

  • Šunelis Penis
Ką reiškia žodis šuneliukas? Visi terminai iš raidės Š.