sutvirtinti reikšmė

Kas yra sutvirtinti? sutvìrtinti tr. K, Rtr, NdŽ, KŽ 1. LL263, ŠT26 padaryti tvirtą, atsparų, patvarų: Sutvìrtino pastato pamatus DŽ. Trakuose buvo pastatyta pilis ir perkasu bei pylimu sutvirtinta rš. Du langeliai pro murzinus, aprūkusius, balanomis sutvirtintus stiklus maža leido į pirkią šviesos V.Myk-Put. Aukštaitis darda ašvieniu, sutvirtinęs ienas lankeliu ir susikalęs iš kartelių aukštą orę rš. Nežmoniškai buvo sutvìrtyti tiltai seniau Mšk. Sutvìrtinai vielas, užveržei Sk. Sutvirtinanti sijelė ŽŪŽ22. | prk.: Taip iš naujo buvo sutvirtinta bičiulystė su Kibildžiu, kurs medų vežė į miestą, imdamas pinigą kaip už kviečius M.Katil. Ne sutvirtinti, ale išardyti rūpinas mūsų priprastą (prigustą) gyvenimo būdą TS1897,5. | refl. tr., intr.: Jie, gerai susitvirtinę vyžas, nutarė patys pasiekti frontą sp. | prk.: Par tą liežuvį susitvirtina vienybė vieros M.Valanč. Viera šventa Jėzuso Christuso išėjo, išsiplatino, susitvirtino ir ponavoja ant žemės Tat. ║ NdŽ įrengti sutvirtinimus: Miestas išaugo iš sutvirtintų papilių rš. 2. refl. darytis kietam, sukietėti: Jau susitvirtinęs (kelias) Vlkv. 3. padaryti stiprų, sveiką, pajėgų: Pasigadino [nėščia], vos vos su vaistais tą vaiką sutvìrtino, sutvėrė Krš. 4. padaryti geriau funkcionuojantį, sveikesnį: Kaštano žievių skystimą duodama viduriams suskydus, jis greit sutvirtina juos rš. Baimė pagyvina mąstymą, pagerina regėjimą, sutvirtina raumenis… J.Gruš. 5. padaryti organizuotesnį, galingesnį: Žygimantas, sutvirtinęs savo padėtį kariniu laimėjimu ties Pabaisku, vėl ima galvoti apie nepriklausomumą nuo Lenkijos rš. | refl. tr.: Gavo ginklą i didesnes apylinkes susitvìrtino Btg. 6. padaryti dvasiškai tvirtesnį: Tas sapnas padrąsino mane ir sutvirtino J.Jabl. Malda sutvirtins. Išpažinties prieik V.Bub. 7. sustiprinti, paremti tikrumą, teisingumą: Trumpu atsakymu išreiškiau savo nuolankumą ir, tartum norėdamas tuos žodžius sutvirtinti, pakėliau akis ir kairę ranką aukštyn J.Balč. [Sukilėliai] jautė, kad netrukus reiks jiems pakelti didelį bandymą ir krauju sutvirtinti savo ištikimybę jam (Mackevičiui) ir savo kraštui V.Myk-Put. ║ pritarti, paskatinti: Jis abejojo, bet tėvas jį sutvìrtino Gs. 8. (parašu) pažymėti tikrumą: Jog aš tai savomis akimis regėjau, sutvirtinu parašu Db. 9. labiau pagrįsti, motyvuoti: [J. Jablonskis] savo taisymus nuolat sutvirtina paimtais iš jos (gyvosios kalbos) pavyzdžiais J.Balč. 10. padaryti akivaizdesnį, išryškinti, pabrėžti: Griežtas eilutės skiemenų skaičius, poreikis, kad posmą sudarytų tolygios, metriškai bei ritmiškai viena kitą atitinkančios dalys, sutvirtina ir teksto žodžių bei formų pastovumą LKXI64. 11. LL8, NdŽ bažn. suteikti sutvirtinimo sakramentą. \ tvirtinti; aptvirtinti; įtvirtinti; nutvirtinti; patvirtinti; pertvirtinti; pietvirtinti; pritvirtinti; sutvirtinti; užtvirtinti

sutvirtinti sinonimai

sutvirtinti antonimai

Ką reiškia žodis sutvirtėjimas? Visi terminai iš raidės S.