pritvirtinti reikšmė

Kas yra pritvirtinti? pritvìrtinti tr. K, Rtr, DŽ, NdŽ 1. VĮ, LL199, KŽ, Pin jungiant, rišant sustiprinti, sutvirtinti: Ant tų šiaudų dėdavo tuos gniutulelius ir pritvìrtindavo prie tų grebėstų (dengdami stogą) Grz. Ta barbora yr[a] pritvìrtyta prie sieliaus Vl. Toks pagaliukas an kartelių pritvìrtintas [sūpuoklėse] Vdn. Dar vieną [žilvičio] lankelį dedi, pritvìrtini anus Žlb. Pritvìrtinsu visus [guzikus], ka styviai stovėtų Krš. Jis pramanė vėjinį malūną, kurio sparnai pritvirtinti prie kraiko ir sukasi ant stovinčios ašies A1885, 358. | prk.: Mūsų jaunimo privalomasai tarnavimas rusų kariuomenėje turėjo mūsų kraštą galutinai pritvirtinti prie Rusijos A.Sm. ^ Pritvìrtino in kačergą – ir viskas (apie marčios veiklą ūkyje) Mrc. | refl. tr.: Jis siuvinį prisitvìrtino ant stalo Nm. Jis pasisiuvęs specialią uniformą, susikūręs net emblemą ir prisitvirtinęs ją prie rankovės rš. 2. (sl.) priskirti, paskirti: Pritvìrtino arklį – neduoda Žln. O tie, katras ten į darbą, porą arklių pritvìrtino, čia paskyrė ratus, išdevė lenciūgą Sd. 3. Pnm pritarti, patvirtinti: Ji gali pritvìrtinti, ka taip tikrai i buvo Rs. Ką jiem užumini, teip anys ir pritvìrtina Šmn. Sako, būk pritvìrtino, ka jis miręs Alk. \ tvirtinti; aptvirtinti; įtvirtinti; nutvirtinti; patvirtinti; pertvirtinti; pietvirtinti; pritvirtinti; sutvirtinti; užtvirtinti

pritvirtinti sinonimai

pritvirtinti antonimai

pritvirtinti junginiai

  • (kam) pritvirtinti etiketę, (kam) pritvirtinti etiketę/kortelę, pritvirtinti (kuoleliu), pritvirtinti etiketę, pritvirtinti etiketę/kortelę
Ką reiškia žodis pritvirtintojas? Visi terminai iš raidės P.