tvirtinti reikšmė

Kas yra tvirtinti? tvìrtinti (-yti K), -ina, -ino tr. K, Rtr, Š, P.Skar, RŽ, NdŽ, FrnW, KŽ; Sut, N, M, J, L, LL259 caus. tvirtėti. 1. daryti tvirtą, atsparų, patvarų: Pylimą akmenimis tvìrtinti DŽ1. Piliakalniai buvo tvirtinami pylimais, perkasais, aptvaromis rš. [Algirdui] valdant spartėjo krašto socialinė ekonominė raida, augo miestai, buvo tvirtinamos pilys, plėtėsi prekyba, kilo kultūra rš. Jie glūdi giliame apkase, kurį dar neseniai patys rausė, tvirtino sienojais bei lentomis J.Mik. | refl. K, DŽ, Ppl: Anie tvìrtinos čia, torą tokią užtvėrė, tą dyglinę tokią Pp. Stoties rajone jau tvirtinosi rusai M.Katil. 2. jungiant, rišant, klijuojant stiprinti: Batų padai tvirtinami įvairiais metodais rš. Moteriški bateliai [buvo] visai be pakulnio, atviri, kaspinais tvirtinami prie kojų rš. Sėdynė prie kabinos tvirtinama spyruokline linge rš. Moviausi darbinėmis kelnėmis, tvirtinau diržu šepetį prie dešinės kojos J.Balt. Keraminės grindų plytelės prie pagrindo tvirtinamos cemento skiediniu arba bituminėmis mastikomis rš. Spaustuvai tvirtinami prie darbastalio plokšte rš. Tvirtinamasis žiedas VĮ. 3. daryti geriau funkcionuojantį, sveikesnį, grūdinti: Sveikatą tvìrtinti DŽ. Akis kiti teip tvirtina: vasaros laike prausia akis ir burną su rasa nuo žolės LMD(Sln). Alavijos tvirtina pilvą rš. Arielka ne tvirtina, ale silpnina žmogų Rp. | refl. Sut: Kaip be mūsų rūpesčio apveizdėt penu, kuriuo kūnas auga ir tvirtinas DP332. Tavo pagalba sergą tvirtinase SG. 4. daryti organizuotesnį, galingesnį: Pradėkim, broliai, dieną papročiu senu ir tvirtinkim šventyklą tuo iš naujo! Vd. [Velnias] geriaus stiprina ir tvirtina karalystę savo DP 119. | refl.: Mūsų pradžios mokykla ir karo metu tvirtinosi, darėsi tautiška A.Sm. 5. refl. įsigalėti, įsišaknyti: Teipo didei augo žodis Dievo ir tvirtinosi GNApD 19,20. 6. M.Valanč, DŽ1 daryti dvasiškai tvirtesnį: Pirmaslėgė sielvartas, dabar jo dvasią tvirtino baisi neužtarnauta nelaimė J.Balč. Nors yra tik pradžia, vienok tokia, kuri tvirtina viltį Vd. Klaup darže sūnus Dievo amžino, aniolas dangaus aną tvirtina SGI113. Dvasia savo mus tvirtinki PK119. [Jėzus] galybę savą rodydavo ir mokytinius savuosius tuo daugiaus tvirtino DP79. | refl.: Visą dar maž gyvenimą turi prieš save, tvirtinkis, raminkis ir ženk pirmyn galvą iškėlęs Žem. Teip piktieji, … kad ką netikusio išrinktiniuose Dievo regi arba girdi, tad tuo piktybėse tvirtinas DP496. 7. SD125, P, N, FT teigti, tikinti, liudyti: Aš tvirtinu, kad tikras, vertas žmogaus malonumas yra suprasta ir sąmoningai atlikta pareiga J.Marcin. Visi vienodai tvirtino pardavėjo žodžių teisingumą J.Balč. Dailidė buvo ne iš tokių, kurie, perlipę per šiaudą, tvirtino šokę per tvorą P.Cvir. Tvirtinu žodžiais SD375. Patarlę, kalboje tebesančią, tvirtindamas senovės raštą, pridūriau S.Dauk. Ėmėsi tvirtinti vienas per kitą susirinkusieji sodiečiai LzP. Kiti vėl norint ne ikgal tvirtina, bet vėl ne ikgal gina DP193. Noriu, idant tvirtintumbei, kad geruose darbuose paveikslu būtų, kurie įtikėjo Dievui BtPvT3,8. Apie meilę Dievo prieš mus tvirtiname PK11. ^ Šią dieną tvirtina, ką vakar peikė DP20. 8. parašu ar antspaudu žymėti tikrumą ar tikimą: Visus šiuos dokumentus tvirtina vadovaujančios ministerijos ir žinybos rš. Karalių teisė tvirtinti juridinius aktus greitu laiku pasidarė labai pelninga privilegija rš. Tvirtinti ištarimą ant rašto I. | refl.: Tegu rašos, tegu tvìrtinas, tegu gyvena Jrb. ║ ratifikuoti: Sutartį tvìrtinti DŽ1. 9. išryškinti, pabrėžti: Pažymimosios ir tvirtinamosios aplinkybės: jau, dar, net, gal, beveik, taip, tiek, vos, labai, tik, būtent J.Balč. Specialių tvirtinamųjų dalelyčių yra labai maža LKGII557. tvìrtinamai adv.: Tvirtinamųjų sakinių tariniai esti tvirtinamai pasakomi J.Jabl. 10. bažn. teikti sutvirtinimo sakramentą:mano tėviškės tvirtinti į Kauną dvylika vaikų nuvežė mano senelis LKXX397. \ tvirtinti; aptvirtinti; įtvirtinti; nutvirtinti; patvirtinti; pertvirtinti; pietvirtinti; pritvirtinti; sutvirtinti; užtvirtinti

tvirtinti sinonimai

tvirtinti junginiai

  • atkakliai tvirtinti, atkakliai tvirtinti/laikytis, autoritetingai tvirtinti, nepagrįstai tvirtinti, į(si)tvirtinti, įvaryti
Ką reiškia žodis tvirtintojas? Visi terminai iš raidės T.