pirma reikšmė

Kas yra pirma? 1 pirmà adv. pìrma Kp; H, R153 1. prieš atliekant kitą veiksmą, iš pradžių, iš karto: Pirmà dirbk, po tam ilsėkis K. Kad skilvys išalkęs nor gardžiai pasilinksmint, tai pirmà tur visas kūns viernai pasipurtint K.Donel. Pirmà jis krankščioja, o paskui spjaudo NdŽ. Jis dirba darbus padaliuo: pirma tuodu vežimu mėšlo iškratyk, o paskuokitu du iškratysiu J. Pirma duomi garbą Dievui ..., paskui to mąstau visas nuodėmes savas DK68. Pirmà sušoksme polkos OG426. Bet bandykit pirma, tai patys matysite K.Donel1. Ko pirma verkt ir gailėt? DP10. Išvirusi sriubos, ji visų pirma įneša senajai Karalienei I.Simon. O čia visų pirma Baltaragis įdavė Cinokus Žem. ^ Pirma padaryk, paskui pasigirk TŽIII376. Pirmà pasidėk, paskui rasi Dkš. Kai pirma mesi, paskum rasi Tsk. Pirma grybus surinkiam, o po tam barkiamės LTR(Vdk). Kad pirma lašinius valgysi, paskui kaulą grauši Pšl. Kad nori būti per mane viešnagėje, pirma mane paprašyk Sim. Į provą eidamas, pirma namie apsisūdyk B. Pirma lūpas nusišluostyk, o paskui kalbėk KzR. Pirma meiliai, paskui peiliai Sln. Tegul jis spragą užsisega pirmà Jnšk. ║ anksčiau, greičiau: Pats pirma pasibaigsi Sln. Pirmà (kai dar buvo nenunokę) pradėjo rinkt [riešutus] Žrm. Adomas parlėkė trim dienom pirma Ėr. Brolis išvažiuoja dviem dienom pirmà Vlkv. ^ Kas pirma šienauna, to avelė nebliauna Vlk. Kas pirma maišan, tas paskiau iš maišo Sld. Ką pirma į maišą įdeda, tą paskuo išema Sim. Ne tas medis pirmà lūžta, katras braška Ukm. 2. prieš kiek laiko, ne dabar: Pirmà ben žadėjo, paskui nedavė Dglš. Tik dabar paliko gražus oras, pìrma negi buvo Vb. Jis pirmà negėrė, o dabar tik paduok šę Jrb. Pirma jis buvo daug mažesnis J.Jabl. Pìrma bit cukraus ir mūsip Zt. Gegužė kaip pirma užgiedojo MPs. Jau biskį didesnis kap pirma Vlkv. ║ Rdd, Erž seniau, ankstesniais metais, laikais: Pirmà teip būdavo K. Pirmà turėjo visi bites Rdš. Tai pirmà gyvenusių žmonių padaras NdŽ. Pirmà tik baltaĩ kailius iškrutėdavo Ck. Pirmà veseilia prasdėdinėjo jaunampjamp Lz. Pirmà žmonys nebuvo tokie išdykę, kaip dabar Jrb. Pirmà nieko gero nebuvo, o dabar mirt reikia Ck. Ir pìrma gaudydavo [žuvis], kas kiek norėdavo Všn. Pirmà tai po pečium vištos tupėdavo Klvr. Pirmà ne kas miestas buvo, o dabar nemažas Pgg. Dabar ta krautuvė tai niekas yra prieš pirmà Pgg. 3. N priekyje, priešakyje: Pirma eimi SD143. Pirma bėgu R389. Mokytojis pirmà ėjo, o paskui jį jo mokytiniai KBI25. Bet ji praleido Ilžę pirma, o pati vis per keletą žingsnių ėjo paskui I.Simon. Susėda abudu važiuoti: vienas pirmà (pirmagalyje), kitas paskun Lp. Nebijok, mama, tu eik pirma MPs. Žydui brędant pirmà, vanduo iki kaklo Jrk58. O minios, kurios pirma ėjo ir paskui sekė, šaukė DP1.
2 pirmà praep. su gen., pìrma 1. žymint anksčiau už ką vykstančio veiksmo laiką: Rytas išaušo šiltas, pirma saulėtekio šilta jau buvo, o pakilus saulelei, labai ėmė kaitinti Žem. Pirma laiko jaunas žūstu, nė jėgų neišmėginęs J.Jan. Tu pirmà jos mirsi Ktk. Aš pirma tavęs (pirmiau už tave) baigiau darbą J.Jabl. Mes pirmà Jono parėjom iš miestelio Kur. Pìrma [Kupiškio] miesto degimo atsirado traukinys Kp. Dėdė su dėdiene atvažiavo pìrma mūsų Ds. Lapė pirma visų savo šlankų paklausė kojų FrnS1263. Išginiau anksti rytelio, pirma viso svietelio LTR(Dkšt). Jisai pirma dangaus žengimo savo instatęs yra šventą krikštą BPII112. Kurie buvo pirma jūsų M.Valanč. ^ Greitas būsi – visur nesuskubsi, tik pirma čėso kojas užversi KrvP(Drsk). Ko tau pirma tėvo lįst peklon?! Ml. 2. žymint ko priekyje kas vyksta: Banda eina pirma piemens, pirm piemens J.Jabl. Šuva bėga pìrma arklio Sv. Pìrma žmonių ėjo mokytojas And. Ana ažulėkė pirmà manę Ktk. Čiupinėjo pirmà savęs lazda NdŽ. Šilinis, atkėlęs vartelius, pirma savęs praleido mokytoją rš. Pirmà važiuojančio žmogaus FrnS1261 Šešiais žengsniais pirmà savę varėsi suimtinį Lp. Pirma savę bernužėlis šyvus žirgelius vedė TŽII374. Pirma jos lėkė raiba gegutė LB99. | Kamienagalis paliko savo pėdsaką pirma jo stovinčio priebalsio minkštume K.Būg. ^ Mesk pirmà savę, tai rasi paskui save Rod.

pirma sinonimai

pirma antonimai

pirma junginiai

  • atsitikti pirma ko, eiti/atsitikti pirma ko, lygiai pirmą/antrą ir pan. valandą, pirma einantis, pirma einantis/įvykęs, pirma laiko, smogti pirmą kartą, visų pirma
Ką reiškia žodis pirmaatskyrininkis? Visi terminai iš raidės P.