lazda reikšmė

Kas yra lazda? lazdà sf. (4) 1. R, K apdailintas, be šakų, ppr. medžio stiebelis einant pasiremti, suduoti kam nors ir pan.: Ji stovėjo ties durim, pasirėmusi lazda V.Mont. Pagrindinis lietuvių liaudies žaidimų įrankis buvo lazda rš. Lazdomis pradėjo grasinti rš. Pasiimk bent lazdą šunims atsiginti J.Jabl. Tada atjosiu, tada atlankysiu, kada sausa lazda žaliuos (d.) J.Jabl. Nuėjęs lazdų akėčiom pasipjautų BM67. Kad priėjo an to baliaus tų senų senelių ir pristatė pilną kampą kreivųjų lazdẽlių (d.) Klvr. O ta lazdelė, ta lendrinėlė man jaunam pasiremti JD475. Ateina senelis, lazdžiukè pasiramsčiuodamas Ėr. Seniau žmonės iš eglinių lazdžiokių dirbdavosi lazdines akėčias Lnkv. Už lazdžìkės i namo nukiūtino Rs. Tam jis su savo lazdelėle … bakstelėjo Jrk103. Kelionužėlei daugiau nieko neturėjo, kai … stiproką … lazdužikę Jrk107. Davė lazdą iž nendrės rankon jo DP169. Lazda piemenies SD129. Lazda karališka (sceptrum) SPII163. Lazda meškerios SD393. Lazda pasiuntinio SD71. Tavo lazda ir tavo ramtis linksmin mane BPs23,4. Su dvim lazdim tuokart remiuos ir botagą dar aš emuos JD84. ^ Lazda varnos nenušausi LTR(Mrj). Vis lazdą kerta, kad pasiremtų LTR(Mrj). Nors lazdõs tverkis Užp. Tiek lazda, tiek pagaliu Sim. Lazdõs du galu (kitam bloga darydamas gali pats nukentėti) J.Jabl, Ds, Rz. Lazda turi du galus Dkš, Mrk, Krkl. Lazdõs du galaivienas į nagus, antras į ragus Šn. Kas nori šunį mušt, gauna lazdą ant ežero, o kas ne – nė prie tvoros Dkš. Sveikam ir lazdà nevodija, ė ligotam ir pyragas Lkm. Baidosi kap šuva lazdos KrvP(Ndz). Ko žodžiu neinsakysi (neišmokysi), lazda neintašysi (neįlupsi) Ds. Šunies su lazda nenutildysi LTR(Jnš). Geras ir žodžio klauso, pikto lazda neatitaiso J.Jabl. Geros lazdos pabūgo, o gero žodžio neklausė KrvP(Slv). Motinos lazda nėr tokia skaudi, kaip svetimo žodis LTR(KzR). Pri barzdos (pasenus) reik ir lazdos B. Pri žilos barzdos reik ir lazdos VP39. Už jauno po lazda, už seno po barzda I.Simon. Pri jauno po lazdos, o pri seno pri barzdos Klp. Lazda senam, krėslas mažam LTR(Grš). Dalia – ne lazdà, rankoj nepaimsi Krok. Lazdą pjaunies pasiremti PPr206. Kaip į lãzdą įkibsma (kai pasensime), nebtvarkysmos (nebešeimininkausime) Krš. Gausi iš ubago lazdą (iron.) Ds. Ką ten beimsi – iš ubago lazdą Trgn. Sniurglys kaip ir ubago lazdà (labai ilgas) PnmR. Žiūrėk, ubagas iš nosies lãzdą kiša (nosis varva) – nusišluostyk! Ds. Nuo lazdos ir terbos neatsižadėk (kiekvienas gali pasidaryti luošas ir vargšas) Jnš. Lazda maiše (skėtis) LTR(Mrj). Aukšta lazdelė, didelė galvelė (aguona) Pn. 2. smūgis su stiebeliu: Ir gauna ponas dvylika lazdų (ps.) Rmš. Gausi lazdų, jei neklausysi! Prn. Kavolius atsikėlęs jam tiek davė lazdų, kad jis staugdamas nulėkė LTR(Ndz). Oi, tokiam reikia lazdõs! Dbk. Kupra, matyt, lazdos pasiilgo? rš. 3. priemonė luošam pasiremti, ramentas: Daugiau dešimt metų vaikščioja ant lazdų Rd. Aš žiūrėt negaliu, kai jaunas žmogus ant lazdõs Skr. Tas bekojis su lazdõm vaikščioja Rm. 4. SD132, R, K, S.Dauk, Lp žr. lazdynas 1: Ant lazdõs auga riešutai J. Iš kero lazdų̃ žabarus laužia J. Šiemet pilnos lazdos riešutų Onš. Visa lazda apkepus kekėm Trak. Lazdos šįmet nu riešutų linksta Krkl. Apie mus lazdų daug, o riešutų neturim Sldt. Svietas renka riešutus – kas lazdà, tai žmogus Žrm. Sniegui bėgant, lãzdos pradeda žydėti Užv. Gaidukas inlindo lazdõn Pls. Klausos Petriukas, bet vien meldai šniokščia, vėjo linguojami, ir lazdos šakose liūdnai lakštingalas čirvėja LzP. Obelų grindys netašytos, lazdų lotužės negenėtos JV1046. Ar lazdeles auginai, ar riešutus gvilbinai? JD1018. Pririšė veršelį pas lazdelę ir nuej[o] medin Arm. 5. bulvių, pupų, svogūnų ir kt. stiebas: Bulbės išaugo į lazdas Lnkv, Rm, Jnš. Bulbių lazdos jau nudžiūvę, jau reik kast Pkr. Aviečių lazdas mes verdam nu prakaito Šd. Pupų lazdos labai šįmet pupom aplipę Jnšk. Šįmet man priguli lazdos su varpomis, o tau šaknys LTR. Svogūnų sėklą pilia per stebulę, kad lazdom neišeitų LTR(Tvr). Kanapių lazdos surišamos į kūlelius, mirkomos, džiovinamos patvoriais rš. 6. bot. sachalininis rūgtis (Polygonum sachalinense): Buvo lazdų ir labai daug prižėlę, tik per tas šaltąsias žiemas kiek apskasavojo Trgn. ◊ ùbago lazdà neturtingas žmogus, beturtis: Ką jis duos, ubago lazda būdamas (iron.) Slk. Pūskis pūskis tu, ubago lazda, – seniai mat lazdą padėjai An.

lazda sinonimai

lazda junginiai

  • (golfo) lazda, biliardo lazda, golfo lazda, mušti lazda, mušti lazda/vėzdu, slidžių lazda, tam tikros rūšies golfo lazda
Ką reiškia žodis lazdadirbis? Visi terminai iš raidės L.