svietas reikšmė

Kas yra svietas? 1. pasaulis, žemė 2. žmonės 3. minia, pulkas 4. tariamas pomirtinis gyvenimas 5. visai 6. platusis pasaulis 7. geri žmonės 8. mirti 9. mirti, žūti 10. pražudyti 11. keistai, ne taip kaip visi 12. ne toks kaip visi, kitoks 13. kvailai, nesąmones 14. niekada 15. niekam netinka, prastai 16. , nė svi etu i ta kalba Ps Nei an Dievą, nei an svietą šita tavo suknelė padabna Ds nė svi etas ant svi eto i niekada 17. nepaprastas, didelis 18. paslysti, pagesti 19. kliedėti 20. daug matęs 21. primityviomis priemonėmis siekiantis lygybės 22. blogai 23. valkata 24. yra arti mirties 25. geras, šaunus

Ką reiškia žodis svietasekis? Visi terminai iš raidės S.
Draugai
Vertimas internete