meška reikšmė

Kas yra meška? meškà sf. (4) K, J, Ms, Slnt, Grž, (2) OG229, Ds, Mrk 1. SD176, R lokys: Bijojausi liūto, meškõs bei vilko Sch171. Aš neregėjau meškõs Zt. Seniau tuose miškuose buvo daug mẽškų Vlk. Meškai mašalas malonu J. Ką ji šoks, ką masnõs, ka jos kojos kai meškõs (storos) Gs. Atejo tada dvi meški iš miško Ch2Kar2,24. Apgalėjau liūtą ir mešką BPI263. Kitiemus yr ... sūdžia veikumi, o baisumi, yra levu, meška ir kuo kitu DP3. Kačeib kaip meška nemurmėjo MP197. Vaikis pakinkęs dvejetą meškikių į rages S.Dauk. Teisingai meškelė sako žmones už gera piktu mokant BsPII14. ^ Kas čia jam yr [praryt] – kaip meškai uodas! Ds. Mergos kap mẽškos įsipenėję Gs. Apžėlęs kaip meška Vkš. Gulia pasigulusi kaip meškà Krg. Auga derlinga it Raudondvario meška VP7. Meška su lokiu abudu tokiu B. Meška girioj, o skūrą rėžia B. Meška meškos nepjauja DP529. Syla meškõs, o razumas zuikio Akm. Meškai vedamajai kritus, mesk ir dūdas VP29. Meškà atvirto – ir trūbos per tvorą (šeimininkui susirgus ar mirus, payra tvarka) Vlk. Nuo vilko bėgo, ant meškos užbėgo Užp. Vilku nearsi, meška nevažiuosi PPr55. Meška, gile užgauta, baubia, šaka prislėgta, tyli B. Mešką vedęs, su meška ir džiaugsys VP29. Po Grabnyčių meška an antro šono vertas (jaučia pavasarį) Krš. Kamaroje meška galvą nutrūktų (didelė netvarka) Žem. Apsimynimas – meška galvą nusisuktų! Lnkv. Pasakyk jam ką, tai šoks kap meškà ant dūmo (labai piktas) Vlkv. Gyvena kai meškos ausy (gerai) Švnč. Jis tę gyveno kap meškõs ausin, pilnas visų galų Lp. Meška par kerpes eina (juok.; sakoma mušant per užpakaliuką) Šts. Meškos nagai surakyti (sąspara) PrLXVII14, MŽ. Mẽškos nosis taukuota (apšalęs svirties galas) Vžns. Meška langą ažugulė (naktis) Ad. ║ persirengęs, kaukę užsidėjęs nekviestas vestuvių svečias: Ar eisi šįvakar į meškàs? Gr. 2. scom. Lnkv prk. apie nerangų, dramblotą, sunkų, sutingusį žmogų: Ot meška, iš vietos nepasijudina! Vad. Tokios mẽškos atėjo ir lenda [krautuvėje be eilės] Srd. Manai, pakelsi tokį mẽšką Gs. Rado mat dėl ko čia dejuoti! Dėl to meškos! rš. Na, ką gi tu čia padarysi, kad aš jau toks Žemaičių meška Vaižg. ║ apie stiprų žmogų: Toks meškà, gali nešt Ar. Pagauk tokį mẽšką! pr. 3. Brb, Pgg gulsčias dūmtakis nuo krosnies į kaminą: Meškõj tę kas užsikimšo, kad dūmų netraukia Al. Muliorius negražiai mešką padarė Ūd. 4. Rš trinka, uždedama ant rogių vežant rąstus. 5. Ktk, Kp didelis su sunkiu drūtgaliu prietaisas basliams įmušti, moliui plūkti ir pan.: Užtraukę aukštyn, mešką atkabina, kad krisdama kaltų kuolą Užp. Mušk polius su meškà Šlv. Trys darbininkai geležinėmis rankinėmis meškomis į taktą gatvės grendymą kala B.Sruog. 6. Pn prietaisas girnoms pakelti ar nuleisti. 7. Slm, Dj prietaisas vėjiniam malūnui sustabdyti: Mešką užleidė, ir sustojo sukęsis malūnas Lnkv. Užleidžiau mẽšką, kad vėtra malūno sparnų nenulaužtų Pg. ║ prietaisas vėjinio malūno sparnams pasukti: Pastatė mẽšką ir atsuko malūną prieš vėją Jnš. 8. Šv prietaisas rąstams į vežimą kelti. 9. žabų kūlys, naudojamas plūkiant krosnį: Kai daro plūktinį pečių, tai kepamo[je] vieto[je] padaro iš žabų kūlio mešką, ją apiplūkia, o paskui sudegina Ps. 10. Pgr prieš tiltą pastatyta atrama lytims laužyti, ledlaužis, lytlauža. 11. Kp prietaisas sėmenų aliejui spausti. 12. prietaisas lankams lenkti: Ar meška gerai lenkia? Jnšk. 13. prietaisas špuntuoti: Keturi vyrai skroda rąstą su meška Ggr. Parnešk mešką, reikia balkius išgropoti Pgg. 14. į darbastalį (varstotą) įkalamas kuolelis obliuojamam daiktui atremti: Kaltinai mẽškos neįkalk į varstoto skylutę – kai reikės kitur įkišti, nebegalės ištraukti Pln. 15. I, Kos180, MitI229 inkaras. 16. Kn venteris. 17. Sv svarstyklių svaras. 18. toks menkavertis rudas grybas: Džiovintos ir meškos gerai Rdm. 19. toks vaikų žaidimas (vienas susilenkia, kitas apžergia jo sprandą, ir abu šokuoja, laikydamiesi už kojų): Lįsk man tarpui kojų, o aš tave ažu kojų, ir šoksim baltą mẽšką Dv. Ot jau gražumos tenai iš meškõs! Dv. ◊ meškõs aũsys; LBŽ bot. miltinė arkliauogė (Arctosfaphylos uva ursi). mẽšką káuti Šts toks žaidimas. meškõs kógalis šunsnukis. meškõs kūšỹs 1. bot. paprastasis gegužlinis (Polytrichum commune): Kokia iš tavo lauko nauda, kad ten tik meškos kūšiai auga Vlk. 2. kupstas: Ažutipinau ažu meškõs kū̃šio ir nutraukiau dalgį Arm. meškõs medùs garstyčios: Kad čia būtų pri to kumpio meškos medaus, ta tikrai širdis atsigautų Brs. meškõs patarnãvimas DŽ nevykusi, nemalonumų teikianti paslauga. meškõs rū̃tos bot. „?“: Žiemą gražiausią vainiką gali nupinti iš meškos rūtų Ck. meškõs taurė̃ LBŽ bot. didžiažiedė rusmenė (Digitalis ambigua).

meška sinonimai

meška antonimai

Ką reiškia žodis meškabarzdė? Visi terminai iš raidės M.