abudu reikšmė

Kas yra abudu? abùdu, abìdvi (abìdvės, abìdi) num. card.; SD196 abu: Ana žiūri, kad abùdu kap vienas, ir negal savo vyro pažint Grv. Pačiudu abùdu atėjo, pačidvi abìdvi atvažiavo J. Eisim mudi abìdi Alk. Tos internate yra abìdvės [mergaitės] Lpl. Abùdviejų nosys ilgos Gs. Tiedvims abìdvims karvims ragai nulūžę Pln. Abìdviem teks (abi muš, bars) Kp. Veiząs su abìdim akim Krtn. Šiems abudum reiks šokt ir daineles dainuot LTR(Pp). Tai vis mudum abudum valužė padarė JD600. Žudė ją dabar mintis, kokia bus ta kerštva: ar jai, ar jam, ar, rasit, abudum sykiu LzP. Norėjau abudums pirma datirti M.Valanč. Nuobrukų paėmus, perplėšk per pusę ir paduok abidviem MitII60. Su abidvim rankim ... plodams JD856. Ir jis ėmė su savim savo abudu sūnu BB1Moz48,1. ^ Mudu abùdu, kaip šunys po buda">būda Grž. Abùdu ant vienos šakos sutektumėt (abudu esate lygūs, tokio pat gerumo) Jnšk. Meška su lokiu – abudu tokiu B. Puodas katilą vainoja, o abudu juodu S.Dauk. Pirtis jaują prausia, o abidvi suodinos LTR(Vlkj). Pilnas puodas mėsos, abùdu galu kiauru (pirščiukas) Sch62.

abudu sinonimai

Ką reiškia žodis abudujai? Visi terminai iš raidės A.